Subvencije Eko sklada za priklop na omrežje daljinskega ogrevanja

Eko sklad objavil javni poziv 54SUB-OB17, s katerim lahko občani občine Trbovlje pridobite nepovratne finančne spodbude za priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja.

 

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo toplotne postaje, ki bo priključena na sistem daljinskega ogrevanja. Priznani stroški vključujejo nakup in vgradnjo toplotne postaje s pripadajočimi inštalacijami ter ustrezno krmilno in varovalno opremo.

 

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR na posamezno stanovanje.

 

Dodatne informacije in vlogo za prijavo na javni poziv 54SUB-OB17 lahko občani dobijo na spletni strani Eko sklada.

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top