Subvencijam za toplotne črpalke letos kar 25.000 evrov

Veliki onesnaževalci zraka (še posebej v zimskih mesecih) so peči na trda goriva, ki jih je v naši občini še vedno precej. Poleg drv, ki že tako ali tako onesnažujejo zrak s prašnimi delci PM10, se v individualnih kuriščih mnogokrat znajdejo tudi stvari, ki v peč vsekakor ne sodijo (moker les, obleka in obutev, plastika in ostali odpadki), pri izgorevanju katerih nastaja rakotvorni plin. Ker želimo število takih kurišč in s tem tudi onesnaženost zraka s PM10 delci zmanjšati, objavljamo nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke v stanovanjskih stavbah na območju občine Trbovlje.
V minulem letu smo za spodbude za vgradnjo toplotnih črpalk namenili 15.000 evrov, ki so bila v celoti porabljena. Veseli nas, da so občani začeli prepoznavati prednosti rabe obnovljivih virov energije in izkoriščati večjo energijsko učinkovitost v stanovanjskih zgradbah ter s tem zniževati onesnaženost zraka s PM10 delci.

Letos smo zato v ta namen zagotovili kar 25.000 evrov, torej skoraj 70 % več sredstev kot lani, zato ponovno vabimo občane k prijavi na javni razpis, ki je že objavljen in bo odprt do 30. novembra 2020. Višina finančne spodbude znaša do 1.200 evrov oziroma do 15 % priznanih stroškov naložbe. Nova toplotna črpalka pa mora zamenjati staro kurilno napravo na les ali premog, razen v primerih novogradenj. Razpisna dokumentacija: https://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24

Obenem želimo poudariti, da lahko občani Trbovelj izkoristijo kar dve finančni spodbudi za vgradnjo toplotne črpalke, in sicer finančno spodbudo Eko sklada ter spodbudo Občine Trbovlje in si tako še dodatno olajšajo finančno breme investicije.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top