Strokovno usposabljanje delavce OŠ Tončke Čeč

V sodobnem svetu je prepletenost jezikov postal naš vsakdan. Vedno bolj nam pride prav, če poleg maternega govorimo še vsaj dva tuja jezika. S svetovnim spletom se veča tudi dostopnost tujih jezikov in tuje literature.

V okviru programa vseživljenjskega učenja in strokovnega izpopolnjevanja tudi učitelji skrbimo za svoje nadaljnje usposabljanje s poglabljanjem usvojenih znanj, spoznavanjem novih metod poučevanja in medkulturnim osmišljanjem znanja.

Na OŠ Tončke Čeč Trbovlje smo se tri učiteljice medpredmetnih področji s fundacijo evropskih sredstev udeležile dodatnega strokovnega usposabljanja in spremljave pouka po metodi CLIL na Nizozemskem. Minja Mlakar, Urša Bajda in Erika Gajser Bizjak smo preučevale metodo poučevanja, ki temelji na vsebinski integraciji učenja jezika (Content and Language Integrated Learning). Metoda je bolj pogosta v dvojezičnem okolju, prvenstveno pa pomeni spoznavanje vsebine in pridobivanje kopetenc različnih področjih z uporabo tujega jezika (npr. poučevanje matematike v angleškem jeziku). S pomočjo koordinatorice Ivane Čančar, profesorice razrednega pouka in ambasadorke Anglie Network v Slovenji, ter s podporo ravnateljice Katarine Pajer Povh, smo se uspešno prijavile na razpis za sredstva, ki jih nudi EU v okviru programov Erasmus+ (Ka1). Vse tri učiteljice smo bile soudeležene v usposabljanju, ki ga je izvajal in koordiniral direktor Anglie Network NL Arnold Augustijn in tim učiteljev: Denise Lang (Kanada), Sander van Haarlem (Nizozemska) in Katarina Kilibarda (Slovenija). V petih dneh je usposabljanje potekalo na sedežu Anglia Network, v popoldnevih pa so bili izvedeni ogledi različnih šol ter spremljava pouka, udeležile smo se tudi praznovanja 20. obletnice Anglia Network na Nizozemskem, obiskale Evropski parlament in druge znamenitosti Bruslja.

Bilo je navdihujoče. Bilo je intenzivno. Bilo je nepozabno.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top