Številni javni pozivi in javni razpisi v občini Trbovlje

Občina Trbovlje vsako leto objavi številne javne razpise in javne pozive, s katerimi s sofinanciranjem omogoči delovanje društvom in organizacijam oziroma občanom pomaga pri, na primer zamenjavi toplotne črpalke, opravljanju kmetijskih dejavnosti, priključitvi na čistilne naprave ali pa diplomantom za njihova zaključna dela podeli nagrade.

Trenutno imamo s področja družbenih dejavnosti objavljenih kar pet javnih razpisov oziroma pozivov, in sicer:

  • Javni poziv za subvencioniranje servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega alarma v letu 2021;
  • Javni razpis za dodelitev nagrad diplomantom za opravljena zaključna dela v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020;
  • Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2021;
  • Javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa v občini Trbovlje v letu 2021 in
  • Javni poziv za sofinanciranje dejavnosti nevladnih veteranskih organizacij v občini Trbovlje za leto 2021.

V začetku februarja pa bosta objavljena še dva na področju družbenih dejavnosti, in sicer s področja kulture in splošne porabe.

Poleg objavljenih razpisov pa Občina Trbovlje na podlagi sklenitve neposredne pogodbe financiranja dejavnosti, sofinancira dejavnosti dveh društev, ki delujeta v javnem interesu, in sicer Društvo prijateljev mladine Trbovlje in Kulturno umetniško društvo delavska godba Trbovlje.

Javni razpisi za male čistilne naprave, toplotne črpalke …

Poleg zgoraj navedenih pa občina objavi javne razpise tudi iz drugih področij, kot na primer javni razpis za nepovratne finančne spodbude za vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju občine Trbovlje. Objavljen pa bo še javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav ter javni razpis s področja kulturne dediščine, natančneje za sofinanciranje obnove fasad, streh, zunanjih vrat in oken stanovanjskih stavb, varovanih kot kulturna dediščina. Z javnimi razpisi med drugim spodbujamo ljudi, da se odločijo za alternativne rešitve, ki prispevajo k čistejšemu okolju. Poleg vseh ostalih javnih razpisov pa Občina Trbovlje namenja tudi subvencije v kmetijstvu. Tudi ta razpis bo objavljen v prihodnjih dneh.

Tekom leta torej občina objavi številne razpise. Občane zato vabimo, da spremljajo občinsko spletno stran in objavljene razpise ter se nanje prijavijo, v kolikor izpolnjujejo pogoje in merila.

Občina je stopila nasproti nevladnim organizacijam

Občina Trbovlje bo nevladnim organizacijam, ki v letu 2020, zaradi epidemije, niso mogli v celoti izpeljati predvidenega programa, s sklenjenim aneksom omogočila, da jim sredstev, zaradi neizvedenih dejavnosti ne bo treba vračati. To je sicer s potrjenim sklepom v novembru sprejel Občinski svet Občine Trbovlje.

Sklenjeni aneks bo tako omogočil izvedbo dejavnosti v letu 2021, za tisti del programa, ki zaradi epidemije ni bil realiziran v lanskem letu.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top