Številčnejši odziv na intervencije in več sredstev za nakup opreme, vozil in izobraževanje

Pred meseci, ko je bila javnost seznanjena z reorganizacijo gasilstva v Trbovljah, smo bili kot občina deležni zgražanj in številnih žaljivih komentarjev. Kljub vsemu je bilo Prostovoljno gasilsko društvo Trbovlje – mesto s koncem junija organizirano kot PGD s poklicnim jedrom in počasi začelo vzpostavljati nov sistem. Na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Trbovlje je bila s strani Marka Zaletela, predsednika PGD Trbovlje – mesto  ter Simona Lasa, vodje poklicnega jedra trboveljskih gasilcev predstavljeno delovanje operativne enote po reorganizaciji gasilstva v Trbovljah. Poglejmo kakšna je slika gasilstva danes, nekaj mesecev po reorganizaciji.

 

Z reorganizacijo je društvo spremenilo status in postalo gasilska enota širšega pomena za področje posredovanja v prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi in reševanje na vodi in pokrivajo celotno Zasavje. Od 29. 6. 2019 so organizirani kot prostovoljno gasilsko društvo s poklicnim jedrom, kar pomeni, da imajo znotraj ekipe poleg prostovoljnih gasilcev tudi poklicne gasilce. Delo po novem poteka v dveh izmenah dopoldanski in popoldanski. Dopoldne so tako v službi 4 gasilci, poveljnik in vodja poklicnega jedra, popoldne pa so prisotni trije gasilci. V nočnem času, med vikendi in prazniki pa je od 4 do 6 gasilcev v stalni pripravljenosti, kar pomeni, da morajo biti, v primeru nesreče, sposobni izvoziti v 5 minutah.

Kako je z izobraževanji gasilcev ter njihovo opremljenostjo po reorganizaciji? Poleg rednih tedenskih vaj in specifičnih vaj ob vikendih,  imajo tudi strojniške vaje, na vse redne tedenske vaje pa redno vabijo tudi ostala 3 trboveljska prostovoljna društva in se tako povezujejo in med seboj sodelujejo. Od reorganizacije do danes so izvedli dodatna usposabljanja, gasilci opravljajo vozniške izpite kategorije C (za tovornjake), člani opravljajo izpite za odpiranje vrat v Gasilski brigadi Ljubljana, usposabljajo se tudi za servisiranje gasilnikov. Od septembra, odkar delujejo v novi sestavi, so izvedeli nekaj večjih projektov, med njimi tudi Dan odprtih vrat (ki so ga organizirali prvič v zgodovini) ter povabili občane. Izvedli so nakup logističnega vozila, ki ga bodo uporabljali pri reševanju ob nesrečah z nevarnimi snovmi in za reševanje na vodi ter ga v lastni izvedbi opremili in predelali v operativne namene. Prav tako so zadnje mesece veliko časa namenili vzdrževanju vozil in objekta.

In kar je najpomembneje, kako je z intervencijami po reorganizaciji? Od reorganizacije so gasilci posredovali na 57 intervencijah v celotnem Zasavju, od tega je bilo 77% intervencij v času poklicnega jedra in 23% v času dežurstev. Povprečen čas izvozov je pod 2. minutami, ne glede na to ali so intervencije v času poklicnega jedra ali dežurstev, kar je bistveno pod zakonsko dovoljenimi petimi minutami.

In še ostale prednosti novega sistema:

  • Večje število zaposlenih v delovnem času, ko so prostovoljci v službi
  • Na intervencije se izvaža s polnimi vozili, s čimer se je povečala varnost dela gasilcev na intervencijah
  • Številčnejši odzivi na intervencije, tudi v nočnem času, čez vikende in praznike
  • Več sredstev za nabavo prepotrebne opreme in vozil, za ureditev gasilskih domov
  • Spodbujanje prostovoljnega gasilstva, delovanja drugih gasilskih društev
  • Večja motiviranost za delo
  • Zmanjšanje razlik med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci, delamo kot eno!

V prihodnje leto jih žene velika mera optimizma in vneme, saj že načrtujejo številne projekte. Med njimi tudi nakup novega reševalnega vozila, ki prvo izvozi v primeru prometne nesreče. Prav tako bo občina zamenjala dotrajana okna in vrata na objektu, obnovljeni bodo tudi prostori. V načrtu je tudi sodelovanje s trboveljskimi šolami, kjer bi otroci preko izbirnega predmeta spoznali Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, v načrtu pa je tudi dodatno sodelovanje in povezovanje z ostalimi gasilskimi enotami v občini, prav tako pa želijo tudi povečati tržno dejavnost društva.

 

Tako kot smo obljubili bodo sredstva, namenjena gasilstvu, ostala enaka, vendar pa se z reorganizacijo lahko gasilcem za enako višino sredstev omogoči bistveno več. Torej več izobraževanj, boljša oprema, vozni park in nenazadnje tudi boljši prostori v katerih delujejo.

 

FOTO: EČO MARIN

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top