Stara šola je odprla svoja vrata v središču Trbovelj

V Trbovljah smo danes odprli prvi center ponovne uporabe v Zasavju poimenovan Stara šola. Projekt je nastal v sklopu socialnega podjetništva. V trgovinico pa lahko od danes naprej prinesete predmete (pohištvo, posoda, knjige, televizija, glasbeni stolp, hladilnik, svetilke,…), ki jih ne potrebujete več, a so še popolnoma dobri za nadaljnjo uporabo.

V centru bodo tiste stvari, ki morda tudi ne delujejo, popravili, polepšali ter jih po izredno skromnih cenah oddali naprej. Vljudno vabljeni tudi tisti, ki morda potrebujete kaj od prej omenjenega saj se zna zgoditi, da boste tisto, kar rabite, našli prav v tej trgovinici. A tako kot vsaka druga stvar bo tudi ta zaživela le, če jo bomo vzeli za svojo in če se bomo zavedali, da marsikaj kar imamo doma, ni odpadek temveč stvar, ki jo lahko uporabi še kdo drug.

In še nekaj besed o socialnem podjetništvu za tiste, ki tega morda ne poznate. Socialno podjetništvo je oblika podjetništva, ki krepi družbeno solidarnost, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo. Osnovni namen te oblike podjetništva je opravljanje tržne dejavnosti po posebnih načelih socialnega podjetništva, ki so med drugim:

  • sodelovanje deležnikov pri upravljanju
  • premoženje, dobiček in presežek prihodkov nad odhodki se uporablja za namen socialnega podjetništva in druge neprofitne namene
  • trajno delovanje v korist svojih članov, uporabnikov in širše skupnosti
  • ustvarjanje novih delovnih mest za ranljive skupine oseb ter opravljanje družbeno koristnih dejavnosti.

KAKO JE S TEM V SLOVENIJI?

S pomočjo denarja iz Evropskega socialnega sklada in ministrstva za delo je pred tremi leti začel delovati prvi Center ponovne uporabe (reuse center) pri nas.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti spodbuja razvoj socialnega podjetništva tudi prek javnih razpisov, ki se sofinancirajo iz sredstev Evropskega socialnega sklada. V novi finančni perspektivi 2014-2020 se Sloveniji predvidoma obeta 3,3 milijarde evrov iz Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega kohezijskega sklada. Za črpanje denarja iz teh skladov morajo ministrstva do konca leta pripraviti operativne programe. Ti bodo vključevali tudi spodbude za zaposlovanje in socialno podjetništvo, o točnih zneskih pa za zdaj še ni mogoče govoriti.

Vlada RS je v letu 2011 ustanovila Svet za socialno podjetništvo, ki je pristojen za oblikovanje politike razvoja socialnega podjetništva v Republiki Sloveniji. Od konca lanskega leta deluje Slovenski forum socialnega podjetništva, ki želi povezati socialna podjetja in predstavnike države ter občin. Sodeluje tudi pri ustanavljanju novih socialnih podjetij.

Država in vsi vpleteni akterji si prizadevajo oz., od danes naprej lahko trdimo da si prizadevamo, socialno podjetništvo v Sloveniji razviti na evropsko raven; v tem sektorju v EU je desetina zaposlenih, pri nas pa manj kot odstotek.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top