Sredstva Občine Trbovlje z razpisi razdeljena med društva

Vsako leto objavimo razpise s področja družbenih dejavnosti in sicer Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Trbovlje v letu 2014 (v letošnjem letu namenjenih 133.200 eur), Javni poziv za sofinanciranje programa Droga 2014 (3.870 eur), Javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2014 (17.784 eur), razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture 2014 (30.600 eur) ter Javni razpis za sofinanciranje programov, ki so predmet splošne porabe proračuna občine Trbovlje za leto 2014 (40.500 eur).

Objavljen je bil tudi javni poziv za Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – izpostava Trbovlje (JSKD), Zvezo kulturnih društev Trbovlje ter društva posebnega pomena kot je Delavska godba Trbovlje v skupni višini 24.300 eur.

 

Objavljamo sezname društev, ki so prejela sredstva:

RAZPIS za sofinanciranje invalidskih organizacij

Na razpisu za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij je bilo letos na razpolago 17.784,00 eur. Do dne 27.01.2014 do 12.00 ure je na občino prispelo 27 vlog, ena vloga je prispela po roku in je bila zavrnjena. Sredstva so bila dodeljena naslednjim društvom:

 • SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO – PODRUŽNICA LJUBLJANA
 • DRUŠTVO OSTEOPOROZE TRBOVLJE
 • MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH LJUBLJANA
 • DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN SLOVENIJE LJUBLJANA
 • DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV ZASAVJE
 • DRUŠTVO INVALIDOV TRBOVLJE
 • DRUŠTVO DIABETIKOV TRBOVLJE
 • ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE
 • DRUŠTVO ZAUPNI TELEFON SAMARIJAN
 • DRUŠTVO ZA ZDRAVILNE RASTLINE ZASAVJE
 • OZARA SLOVENIJA – NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA
 • DRUŠTVO HRBTENIČARJEV ZASAVJE
 • SOŽITJE – DRUŠTVO ZA POMOČ OTROKOM Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU
 • DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE – PODRUŽNICA ZASAVJE
 • SLOVENSKO DRUŠTVO TRANSPLANT
 • DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE
 • DRUŠTVO ONKOLOŠKIH BOLNIKOV SLOVENIJE
 • ZASAVSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO
 • JONATAN PRIJATELJ – DRUŠTVO STARŠEV OTROK Z RAKOM
 • ŠENT – SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE
 • DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN
 • DRUŠTVO LEDVIČNIH BOLNIKOV ZASAVJA
 • DRUŠTVO UPOKOJENCEV TRBOVLJE
 • ŠKOFIJA CELJE – ŽUPNIJSKA KARITAS SV. MARTIN TRBOVLJE
 • DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH LJUBLJANA
 • YHD – DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO HENDIKEPA
 • MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO UPANJE TRBOVLJE

 

RAZPIS za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti

Na razpisu za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti je bilo letos na razpolago 30.600,00 eur. Do dne 05.02.2014 je na občino prispelo 26 vlog. Sredstva so bila dodeljena naslednjim društvom:

 • KULTURNO DRUŠTVO LUTKOVNA SKUPINA LUČKA TRBOVLJE
 • DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV ZASAVJE
 • DRUŠTVO LOVSKI PEVSKI ZBOR IN ROGISTI ZASAVJE TRBOVLJE
 • KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA CENTER FOLKLORNA SKUPINA TRBOVLJE
 • KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO TONČKE ČEČ KLEK TRBOVLJE
 • PEVSKO DRUŠTVO VOKALNA SKUPINA PLAVICA
 • DELAVSKO KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA DOBRNA TRBOVLJE
  • Pevska skupina DKD Svoboda Dobrna
  • Likovna sekcija
 • PROSVETNO DRUŠTVO ČEČE
 • DRUŠTVO REVIRSKIH LIKOVNIKOV – RELIK
  • Likovna sekcija
  • V.A.T.
 • KULTURNO DRUŠTVO PLESNE SKUPINE MAŽORET TRBOVLJE
 • KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA TRBOVLJE
  • Zlati bliski
  • MePZ Svoboda Trbovlje
 • ŠOLSKO ŠPORTNO IN KULTURNO DRUŠTVO GESŠ TRBOVLJE MeMPZ GESŠ Trbovlje
 • KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA TRBOVLJE
  • Mladinsko gledališče Svoboda Trbovlje
 • DRUŠTVO INVALIDOV TRBOVLJE
  • Pevski zbor Knapovsko sonce
  • Sekcija ročnih del
 • DRUŠTVO UPOKOJENCEV TRBOVLJE
  • Skupina za ročna dela Zlatice
  • Ženski pevski zbor
  • Moški pevski zbor
  • Sekcija za literarno dejavnost Literarni prijatelji
 • KULTURNO REKREACIJSKO DRUŠTVO POT ZA ŽIVLJENJE
  • Cerkveni MePZ Sv. Martina
 • KULTURNO DRUŠTVO MLADINSKI PEVSKI ZBOR
  • Ženski pevski zbor
 • PEVSKO – GODALNO DRUŠTVO TRBOVLJE
  • Zasavski godalni orkester Pocco meno mosso
 • DRUŠTVO ZA UMETNOST KUM
 • OSNOVNA ŠOLA TRBOVLJE
 • Gledališka skupina Špilčki
 • PUNKT CC – DRUŠTVO ZA RAZVOJ USTVARJALNOSTI IN KREATIVNIH INDUSTRIJ
 • KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA CENTER
  • MoPZ Zarja Trbovlje
 • KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA TRBOVLJE
  • Moška vokalna skupina Un´s Trboul
 • PROSVETNO DRUŠTVO ČEČE
  • MoPZ Katarinski fantje

 

POZIV

Na pozivu za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti je bilo letos na razpolago 24.300,00 eur. Do dne 05.02.2014 so na občino prispele 3 vloge. Sredstva so bila dodeljena naslednjim društvom:

 • Zveza kulturnih društev Trbovlje
 • Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in
 • KUD Delavska godba Trbovlje

 

JAVNI POZIV za sofinanciranje programa Droga

Na Javnem pozivu za sofinanciranje programa Droga 2014 je bilo letos na razpolago 3.870 eur. Do dne 27.1.2014 je na občino prispelo 6 vlog, Sredstva so bila dodeljena naslednjim društvom:.

 • Društvo Kultlab Celje, OE Trbovlje
 • ŠD Felix Zasavje
 • Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
 • Zdravstveni dom Trbovlje
 • Mladinski center Trbovlje in
 • Gimnazija in srednja ekonomska šola Trbovlje.

 

RAZPIS za šport

Na razpisu za šport je bilo letos na razpolago 133.200 eur. Do dne 27.01.2014 je na občino prispelo 42 vlog, od tega je bilo 0 nepopolnih. Sredstva so bila dodeljena naslednjim društvom, zvezam in zavodom: (pritožbeni roki še tečejo):

 • KMN Mladi levi,
 • Kolesarsko društvo Partizan Trbovlje,
 • PD Kum Trbovlje,
 • Društvo invalidov Trbovlje,
 • NK Rudar,
 • Motocross klub,
 • KK Rudar,
 • PK Samba pa ti,
 • PK Lafarge,
 • Konjeniško društvo,
 • Črni gabri,
 • Društvo vojnih invalidov Zasavje,
 • Društvo športni raj,
 • ZŠD Partizan,
 • ŠD Speed,
 • Zasavsko strelsko društvo,
 • SD Trbovlje,
 • Karate klub Trbovlje,
 • ZŠD Trbovlje.
 • ŠŠD GESŠ,
 • Namiznoteniški klub,
 • SD Kum Dobovec,
 • Teniški klub,
 • OŠ Ivana Cankarja,
 • OŠ Trbovlje,
 • PD Trbovlje,
 • ŠD 365,
 • SD Zasavje,
 • SD 1956,
 • Speedbadminton zveza Slovenije,
 • Šahovski klub, AK Rudar,
 • Kegljaški klub Rudar,
 • Rokometno društvo Rudar,
 • Društvo upokojencev,
 • RK Veterani Zasavje,
 • ŠD Pjusk,
 • ŠD AMT,
 • Mountainbike klub,
 • Balinarski klub Buldog,
 • ŠD Kum,
 • ŠD Felix

 

RAZPIS splošna poraba

 • Javni razpis za sofinanciranje programov, ki so predmet splošne porabe proračuna občine Trbovlje za leto 2014 je vreden 40.500 eur. Organizacije, ki so prejele pozitivne sklepe o sofinanciranju, so naslednje:
 • Kinološko društvo Trbovlje – Šolanje in priprava psov, tekmovanje šolanih psov, CAC 2014
 • Društvo Trbovlje Hard Core – Kulturno umetniški program za mlade 2014
 • Združenje slovenskih častnikov Trbovlje – Letni načrt dela in financiranja
 • Hortikulturno društvo Trbovlje – Hortikulturna dejavnost 2014
 • Klub B – Izobraževanje, šport, turizem 2014
 • Klub B – Koncerti in zabava 2014
 • Klub B – Kultura in promocija 2014
 • Turistično društvo Trbovlje – Srednjeveški dan
 • Turistično društvo Trbovlje – Promocija občine-Zlata vrtnica, Pohod z baklami na Čebine, Srečanje žabjevaščanov
 • Društvo prijateljev mladine Trbovlje – Program za otroke in mladostnike 2014
 • Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje – Logos
 • Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje – matematični maraton in aktivnosti za nadarjene osnovnošolce in dijake
 • Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje – Mednarodna izmenjava dijakov
 • Društvo izgnancev Slovenije-k.o. Trbovlje – Dejavnost 2014
 • Združenje šoferjev in avtomehanikov Trbovlje – Poligon Motorist, prvi šolski dnevi, ekskurzija na Madžarsko, srečanje starodobnikov
 • Društvo U3 – Angleški tečaj, francoski tečaj, umetnostna zgodovina
 • Magnet – Plan dela 2014
 • Čebelarsko društvo Trbovlje – Čebelarski krožek za osnovnošolce
 • Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje – Promocija perspektivnih in deficitarnih poklicev
 • Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje – Rudarji iz rovov v srca
 • Združenje borcev za vrednote NOB Trbovlje – Dejavnost 2014
 • Društvo kmečkih žena in deklet – udeležbe na prireditvah v občini in izven nje
 • Območna obrtno podjetniška zbornica Trbovlje – Podjetniška info točka za občane
 • PUNKTcc – društvo za razvoj ustvarj. in kreat. Ind. – Klub za razmišljanje Zasavje
 • TRD Krajinski park Kum Dobovec – Možnosti in priložnosti Krajinskega parka Kum 2014

 

Pritožbeni roki še tečejo, pogodbe o sofinanciranju bodo tako pripravljene predvidoma do 20.3.2014.

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top