Srečanje trboveljskih borcev s prijatelji

Trboveljski borci so praznovali svoj praznik 12. julij, ki je povezan z ustanovitvijo Prve trboveljske partizanske čete. Ta je bila ustanovljena na Vrheh pred 72. leti. V spomin na ta dan se pred Brunarico na Vrheh zbirajo tisti, ki spoštujejo in prenašajo vrednote NOB.

Na letošnjem srečanju je spregovoril generalni sekretar Zveze borcev za vrednote NOB Mitja Klavora, ki je poudaril, kako pomembna so podobna srečanja, predvsem je dal poudarek na vrednote, ki jih morajo začutiti in občutiti mlajši rodovi. Svoboda ni podarjena, zanjo se je potrebno boriti. Tovariš sekretar je izročil visoka priznanja Zveze borcev Slovenije in sicer: zlato plaketo je prejel dolgoletni predsednik Krajevne organizacije Ernest Koželj, Franc Horvat, srebrno pa Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje, za dobro sodelovanje.

Program je povezovala Vida Vozel. V njem so nastopili pevci Zarje in Svobode Dobrna, himno je zapela Kim Žekar. Večkratnega aplavza pa so bili deležni mladi glasbeniki Primož Siter, Jure Tori in Sašo Piskar. Njihova pesem Nosil bom rdečo zvezdo je odmevala po Vrheh. Vsi navzoči so jo sprejeli kot pravo borčevsko himno in vsi spoštljivo vstali. Tudi letos ni šlo brez dobrega ozvočenja Vučilovski in kleških gasilcev.

Borci se vsem, ki so jim pri tej prireditvi kakor koli pomagali, najlepše zahvaljujejo. Proslave se je udeležilo blizu 800 udeležencev iz vseh koncev Slovenije.

Partizanske Vrhe, ki so vsako leto vse od leta 1946, razen leta 1991, mesto spomina na boj za svobodo, kjer se je rodila vstaja Trboveljčanov bodo borce čakale, da drugo leto zopet pridejo, da bo skozi gozdove zopet donela partizanska pesem.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top