Srečanje ob dnevu izgnancev

Tudi letos je Društvo izgnancev Slovenije Trbovlje, 1941 – 1945, v okviru prvojunijskih prireditev, pripravilo tradicionalno srečanje, pri spomeniku žrtvam vojnega nasilja, v parku pri občini.

 

Minilo je deset let od odkritja spomenika, zato so medse tudi povabili takratnega župana Bogdana Baroviča, ki je aktivno sodeloval pri tem projektu, da je povedal nekaj besed o tem. Mag. Franc Žnidaršič je kot predstavnik DIS povedal nekaj o uveljavljanju pravic. Upajo, da pridobljene pravice ne bodo ukinjene, želijo si, da bi jim priznali tudi odškodnino za nepremično in premično premoženje, ki so ga izgubili zaradi izgnanstva.

 

V imenu občine je prisotne pozdravil občinski svetnik Alojz Vajdič. Kulturni utrip dogodku so dali Rogisti Zasavje Trbovlje z nekaj skladbami in zapete pesmi moškega pevskega zbora Zarja, ki so med drugim zapeli tudi pesem izgnancev Vračanje iz taborišča.

 

Predsednik društva, Ivan Tolar, je pozdravil prisotne in poskrbel, da je bilo po formalnem delu še družabno srečanje, kjer je bil skromen prigrizek in  napitek.

 

Žrtve vojnega nasilja, ki so se vrnile pred devetinšestdesetimi leti domov, se srečujejo z različnimi težavami, med drugimi tudi zdravstvenimi. Prav slednje so vzrok, da jih že veliko ne more priti na srečanje. Ker jih dogajanje še vedno zanima, pokličejo predsednika društva, da jim pove kako je bilo. Tako z dobro voljo in prostovoljci marsikaj postorijo v dobrobit svojih ostarelih članov.

 

Vsi si želijo, da se še velikokrat srečajo in družijo.

 

 

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top