Spremenjen prometni režim na križišču Kamnikar.

Z zamenjavo 20 let starih semaforjev na križišču Kamnikar se je vzpostavila tudi sprememba prometnega režima na omenjanem križišču. Pešci morajo namreč za prehod regionalne ceste pritisniti tipko za pešce. S pritiskom na tipko se bo voznikom na regionalni cesti prižgala rdeča luč, pešcem pa zelena, torej lahko varno prečkajo prehod. Prometni režim je sedaj podoben režimu na križišču pri Sparu.

Prav tako pa so na stranskih cestah vzpostavljene detekcijske kamere, ki bodo zaznale avtomobile ter jim s prižigom zelene luči na semaforju omogočile varno vključitev v križišče.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top