SPREJEM KLEKLJARIC PRI MINISTRU ZA KULTURO

Slovenija je leta 2008 ratificirala Unescovo Konvencijo o varovanju nesnovne kulturne dediščine, istega leta je začel nastajati tudi Register nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo. V Register je med 72 enotami vpisana tudi veščina klekljanja v Sloveniji. Gre za mednarodni seznam, ki odraža raznolikost nesnovne kulturne dediščine, osvešča o njenem pomenu in spodbuja dialog, ki spoštuje kulturno raznolikost.

Na Ministrstvu za kulturo je potekal slavnostni sprejem ministra za kulturo mag. Zorana Pozniča za nosilce vpisanih enot »Klekljanje čipk v Sloveniji« in »Veščina suhozidne gradnje, znanje in tehnike«, ki sta bili vpisani na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva lani konec novembra.

Sprejema so se s področja klekljanja udeležili predstavniki treh čipkarskih šol – čipkarske šole Idrija, Žiri in Železniki – ter predstavniki klekljarskih društev, skupin in sekcij, ki so bili v nominaciji tudi formalno opredeljeni kot nosilci te nesnovne dediščine v Sloveniji – skupaj 18 nosilcev. Vsem predstavnikom sta minister za kulturo in gospa Špela Spanžel z Direktorata za kulturno dediščino ob navzočnosti več kot sto udeležencev, podelila listine o vpisu na reprezentativni seznam – ob zahvali in spodbudi, da bodo iz tega priznanja črpali dodatno motivacijo in svojo ljubezen prenašali naprej. Naše Društvo zasavskih klekljaric Srčevke sva zastopali predsednica in podpredsednica društva.

”Nesnovna kulturna dediščina je tisto, kar nas osmišlja. V primeru suhozidne gradnje zidove gradimo, da ohranjamo našo kulturno dediščino, in ne zato, da se ločujemo. Klekljamo in izdelujemo čipke pa zato, da nas povezujejo, in ne zato, da nas osamijo,” je na sprejemu dejal minister.

Po podelitvi je sledila še otvoritev fotografske razstave obeh enot nesnovne kulturne dediščine, ki je nastala v sodelovanju državnih in občinskih muzejev oziroma zavodov, nadaljevalo pa s prijetnim druženjem vseh udeležencev.

Za naše društvo je to velika čast, pa tudi obveznost za vnaprej. Sicer pa nadaljujemo s projektom »Klekljanje in klekljarske tehnike«, ki ga bomo v mesecu novembru predstavile tudi v Knjižnici Toneta Seliškarja v Trbovljah. Za to priliko pripravljamo tudi predavanje o zgodovini klekljanja v Sloveniji. Z Društvom za zdravilne rastline Zasavje pripravljamo koledar za leto 2020. Učimo se novih tehnik pri učiteljicah klekljanja iz italijanskega združenja Fuselliamo, ki jih nameravamo uporabiti tudi pri našem novem projektu.

 

Pripravila: Jana Klinc Češnovar, predsednica Društva zasavskih klekljaric Srčevke

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top