Spoznavajmo se s športom!

Od leta 2007 že v zavodu za šport Trbovlje izvajajo program »Spoznavajmo se s športom«, ki je namenjen tako predšolskim kot šoloobveznim otrokom. V dopoldanskem času se izvajajo športne aktivnosti brezplačno (otroci zadnjega leta vrtca), v popoldanskem času pa izvajamo aktivnosti proti minimalnemu plačilu.

Konec septembra 2012 bomo pričeli z izvajanjem popoldanskih športnih aktivnosti za skupino predšolskih otrok (letnik 2007/2008) kot tudi za skupino šolo obveznih otrok (1. in 2. razred O.Š.) Vadba bo potekala v športnih zvrsteh mali nogomet, športno plezanje, mini rokomet (samo za predšolske, vadba za prvo in drugošolce v organizaciji RD Rudar Trbovlje) in atletika.

Vse predvidene športne zvrsti imajo isto osnovno nit, oziroma isto osnovno vodilo – spoznavati se s športom v igri in zabavi!

Vadba bo potekala popoldan, 2 x tedensko po eno uro v ŠD Polaj Trbovlje. Mesečna cena vadbe znaša 10 €. Začetek je predviden za konec septembra 2012. O terminu (dan ter ura vadbe) boste pravočasno obveščeni. Sledila bodo mesečna nadaljevanja.

Prijavnico najdete na spletnih straneh ZŠT (www.zs-trbovlje.si) ter izpolnjeno oddate:

  • po mailu na naslov: info@zs-trbovlje.si
  • po faxu št. (03)56 25 282
  • po pošti na naslov: Zavod za šport Trbovlje, Rudarska c.6, 1420 Trbovlje
  • osebno na zgornji naslov.

Vabljeni!

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top