Soustvarjajte strategijo razvoja našega mesta!

Občina Trbovlje, tako kot številne druge občine v tem času, pripravlja strategijo razvoja občine za obdobje 2014 – 2020. To je tudi obdobje, za katerega se pripravlja finančni okvir EU. Župan Občine Trbovlje je v mesecu juniju imenoval Delovno skupino za pripravo Strategije razvoja občine Trbovlje, ki jo vodi podžupanja Občine Trbovlje Jasna Gabrič.

 

 

Na Občini Trbovlje pa si želijo v pripravo strateškega dokumenta vključiti tudi zainteresirano javnost. Vodja delovne skupine in podžupanja Jasna Gabrič dodaja: »Strateški dokument ni dokument enega ali dveh posameznikov, temveč mora to biti odraz vseh, ki živimo v naši dolini. To je tudi edini način, da bo dokument zaživel kot mora in bil uresničen. Za nami je že prvo srečanje širše delovne skupine zato je tudi čas, da se v pripravo strategije vključi javnost.«

 

Na Občini Trbovlje bodo vaše predloge sprejemali na naslov občine po navadni pošti s pripisom  »za strategijo«  (Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje) in po elektronski pošti na naslov strategija@trbovlje.si  do konca meseca maja.

 

Zapišite svoje videnje in predloge glede vizije našega mesta, kaj so po vašem mnenju ključni problemi, kaj so prednosti/cilji mesta in kakšne razvojne rešitve predlagate oz. so po vašem mnenju pomembne. Širša delovna skupina kot tudi izvajalec priprave strateškega dokumenta bosta zbrala vse predloge ter jih tudi obravnavala. Ko bo dokument že tako daleč, da bo že imel smiselno obliko ter vsebino, ga bomo na enem izmed organiziranih srečanj predstavili tudi javnosti.

Občina Trbovlje

 

 

 

 

 

O pripravi strategije v januarski številki časopisa Sr(e)čno Trbovlje:

 

Ožjo delovno skupino sestavljajo strokovni sodelavci na občini. Ožja delovna skupina je na delovnih sestankih začrtala plan dela, izbrala zunanjega sodelavca, ki bo opravil analize razvojnih možnosti, sintezo ključnih razvojnih problemov oziroma najpomembnejše razvojne tendence in razvojne ovire v sodelovanju s širšo in ožjo delovno skupino. Ožja delovna skupina je namreč v sodelovanju z zunanjim izvajalcem, podjetjem KODA d.o.o., oblikovala širšo delovno skupino, t.i. strateški razvojni svet. Sestavljajo ga: župan in podžupanja, vodje oddelkov občinske uprave, predsedniki komisij občinskega sveta ter po en strokovno najbolj usposobljen predstavnik: družbenih dejavnosti, krajevne samouprave, velikih, srednjih, malih gospodarskih družb in s.p. oziroma obrtne zadruge, predstavnik razvojne agencij, visokošolskih ustanov, inštitutov, tehnološkega parka ali inkubatorja ter predstavniki mladih, študentov in upokojencev ter zunanjih svetovalcev. Strateški razvojni svet se bo sestal v začetku februarja. Izbrani zunanji izvajalec pa je v sodelovanju s strokovnimi službami občine Trbovlje že pričel pripravljati analize, sintezo rezultatov in nadaljnji program dela. Strategija bo zaključena predvidoma do jeseni tega leta. Pri pripravi strategije pa bo vključena tudi zainteresirana javnost. Ne smemo pozabiti, da bo EU prav v tem letu morala doseči tudi večletni finančni okvir za obdobje 2014 – 2020, kar bo vplivalo tudi na položaj držav članic in njihove projekte oziroma razvoj saj bo prav od tega odvisno katera področja bo sofinancirala in razvijala EU oziroma za kakšne projekte vse bo mogoče prejemati evropska sredstva. Prav tako bo pri pripravi potrebno upoštevati izhodišča za Strategijo razvoja Slovenije 2014 – 2020, ki jih je v decembru predstavil Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Radovan Žerjav.
 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top