Šolske telovadnice pokajo po šivih

Občina Trbovlje ima štiri šolske telovadnice, ki jih poleg učencev in dijakov uporabljajo tudi športna društva in različne rekreativne skupine: Osnovna šola Trbovlje in podružnica Alojz Hohkraut,  Osnovna šola Ivana Cankarja, Osnovna šola Tončke Čeč in seveda Športna dvorana Polaj. V dopoldanskem času telovadnice napolnijo učenci in dijaki v okviru šolskega programa in različnih športnih krožkov. Tako je večina zasedena vse do 16. ure popoldan. Takrat se sprostijo za mlade iz različnih športnih društev. Ne gre pozabiti, da so zasedene tudi v soboto in nedeljo, ko potekajo vadbe in različne tekme v okviru tekmovalnih sistemov, različni turnirji in druge enkratne prireditve.
 

 

Štiriindvajset športnih društev v okviru redne vadbe pripelje v telovadnice skoraj 2.000 mladih, od tega jih je 1.300 vključenih vse leto, približno 700 pa jih obiskuje programe le krajši čas (40 in 60 ur) oziroma obiskujejo telovadnice le del sezone – nogometaši, atleti, plavalci, tenisači, smučarji. Želje in včasih tudi potrebe društev bistveno presegajo možnosti, ki jih dejansko imamo. Tudi osem telovadnic ne bi izpolnilo želja in potreb športnih društev. Seveda so želje in potrebe tudi dokaz, da imajo športna društva za redno vadbo telovadnice v uporabi brezplačno, plačajo samo davek na dodano vrednost.           

Za občane – rekreativce so telovadnice na voljo po 20. uri v OŠ Trbovlje in OŠ Ivana Cankarja, po 18. uri pa  v OŠ Tončke Čeč in podružnici Alojza Hohkrauta. V rekreativno vadbo je vključenih 23 različnih skupin, ki vključujejo približno 300 občanov. Rekreativci uporabo telovadnic plačajo po veljavnem ceniku posamezne šole, višina najemnine je odvisna od površine in opremljenosti prostora. Načrtovana obnova Osnovne šole Trbovlje zajema tudi obnovo telovadnice, zato bo potrebno vse popoldanske in večerne športne aktivnosti, treninge in rekreacijo, preseliti v preostale tri telovadnice. Ob zdajšnji zasedenosti to pomeni, da se bodo za obdobje šolskega leta 2013/2014 termini vseh društev in rekreativnih skupin skrčili, vendar le za eno šolsko leto.            

Branko Krevl

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top