Sofinanciranje prenove stavb označenih kot kulturna dediščina

Občina Trbovlje že 4. leto zapored objavlja javni razpis za sofinanciranje obnove fasad, streh, zunanjih vrat in oken stanovanjskih stavb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje. S sofinanciranjem želimo spodbuditi celovito prenovo kulturne dediščine, poleg tega pa zagotoviti večjo energetsko učinkovitost zgradb, izboljšati zunanjo podobo mesta, vzdrževanje in ohranjanje kulturne dediščine ter prispevati k dvigu ravni kakovosti življenja v občini. V letošnjem letu smo zvišali delež sofinanciranja iz 30 % na 40 %, vlagatelj tako lahko dobi največ 3.000 € za eno/-dvostanovanjske objekte in 10.000 € za večstanovanjske objekte.

Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2021.

Razpis je objavljen na povezavi: https://www.trbovlje.si/objava/385018

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top