Sodelovanje OŠ Ivana Cankarja s šolo v Požarevcu

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje bo od avgusta do decembra 2016 z OŠ Sv. Sava v Požarevcu sodelovala v projektu Reciklirana darila lastne izdelave, ki je financiran s strani Zavoda RS za šolstvo, sofinancirajo pa ga tudi lokalna podjetja: Rudis, Rudis Mont, Prototip CC in Kovit.

Učenci obeh šol bodo izdelovali darila iz recikliranega materiala, spoznavali značilnosti partnerske države (kulinarika, kulturne značilnosti itd.). Nekaj naših učencev bo septembra obiskalo srbsko ambasado v Ljubljani, predvidoma oktobra jih bo nekaj obiskalo šolo v Požarevcu. Decembra bomo Trboveljčani gostili učence in učitelje iz Srbije ter projekt zaključili s prireditvijo v Delavskem domu Trbovlje (13. 12. 2016). Izdelke, nastale v projektu, bomo razstavili na obeh partnerskih šolah in na Rdečem križu v Trbovljah. Več o projektu lahko izveste na šolski spletni strani, v kratkem pa tudi na posebni spletni strani projekta.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top