Slovenija je v gibanju, bodite še vi!

Projekt Slovenija v gibanju 365 je vseslovenski projekt, ki spodbuja, povezuje, informira in nagrajuje gibanje vseh generacij, vsak dan in povsod. Akcijo vodi Športna unija Slovenije s ciljem, da se zbudi javni interes na področju množičnih športnih prireditev in vadb.  Na ta način spodbujajo k gibanju ter zdravemu načinu življenja, kar prispeva tudi k dvigu kazalnikov zdravja na nacionalni ravni.

V Društvu Šola zdravja se, poleg vodenja vsakodnevnih vadb 1000 gibov, še posebej pripravljajo na prihajajoče poletje. Ne glede na kraj, kjer boste preživljali počitnice, vas vabijo, da se vključite v obstoječe aktivne skupine Šole zdravja, ki jih je ta hip 133. Njihova krajevna razporeditev je vidna na linku: http://www.srce-me-povezuje.si/solazdravja/?lng=sl&t=dejavnosti.  Za tiste, ki še ne poznajo delovanje društva, zapišemo nekaj osnovnih podatkov: vaje vodijo usposobljeni prostovoljci, vsak dan (le nedelje ne), telovadi se zjutraj od 7.30-8.00 v zunanjem okolju, blizu mesta bivanja. Letna članarina znaša le 20 €. Kako jih prepoznate? Po žareči oranžni barvi, ki je njihov zaščitni znak in oznanja pozitiven odnos do življenja. Člani se po vadbi družijo, izmenjujejo različna znanja in izkušnje, velikokrat se vključujejo v lokalna dogajanja in so v svojem okolju prepoznavni. V svoje vrste vabijo vse, ne glede na leta ali fizično pripravljenost, saj se z rednim delom ta izboljša, poudarek je na razgibanosti sklepov in doseganju boljšega  ravnotežja.  Slednje je še posebej pomembno v starejših letih, ko je večja možnost vrtoglavic in padcev.

V juliju bo društvo v nekaterih krajih organiziralo plavalne tečaje za začetnike in tiste, ki bi svoje plavalno znanje radi izpopolnili. Vabilo velja odraslim plavalcem. Tako bodo vadbam, hoji in kolesarjenju dodali še eno vsebino, ki je kot nalašč za vroče poletne dni – vodena aerobna vaja v vodi. Seveda, če v vašem kraju obstaja bazen in je prisotna volja s strani občine, da te aktivnosti podpre.

Društvo Šola zdravja bo imelo v Zagorju, 16. septembra, predstavitev “Aktivno staranje”, ki bo ponovljeno 7. oktobra 2017 v Hrastniku.

Vsak trenutek je lahko nov začetek! je geslo društva, ki deluje v javnem interesu, s podporo Ministrstva za zdravje. Cilj društva je vključiti čim več ljudi v redno vadbo, na prostem.

Več na povezavi:  http://www.srce-me-povezuje.si/solazdravja/index.php?lng=sl&t=o-nas .

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top