Skrb za izobraževanje zaposlenih v ZD Trbovlje

V Zdravstvenem domu Trbovlje posvečajo posebno skrb izobraževanju zaposlenih. Zavedajo se, da lahko le dobro strokovno usposobljen kader nudi pacientu vse kar potrebuje za ohranitev njegovega zdravja. To je še posebej pomembno v službi splošne medicine, kjer se zdravniki, tehniki zdravstvene nege in vozniki reševalnih avtomobilov v urgentni službi vsak dan srečujejo z reševanjem življenj.

Da bi bili vedno dobro pripravljeni na vse situacije, se redno udeležujejo seminarjev, kongresov in tečajev in v zadnjem času tudi tekmovanj iz nudenja nujne medicinske pomoči.

Uspehi, ki jih dosegajo, dokazujejo njihovo strokovnost in krepijo njihovo samozavest, zato so se letos prvič odločili, da svoje bogato znanje in izkušnje posredujejo tudi svojim kolegom iz drugih zavodov.

Tako so v soboto, 14. 4. 2012, v sejni sobi Zdravstvenega doma Trbovlje, s pomočjo zdravnice specialistke anesteziologije iz Splošne bolnišnice Trbovlje in inštruktorjev sekcije reševalcev iz PHE Celje, organizirali seminar na temo Temeljni postopki oživljanja odraslih in otrok, oskrba poškodovanega otroka. Udeležilo se ga je kar 27 udeležencev, ki so prišli iz naslednjih zdravstvenih domov: Zagorja, Laškega, Hrastnika in Trbovelj. Po izvedenem predavanju so vsi uspešno opravili tudi praktični preizkus znanja iz temeljnih postopkov oživljanja odraslih in otrok. Strokovnost in kvaliteta bo potrjena tudi z licenčnimi točkami, ki jih zdravstvenim delavcem podeljuje Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top