Sklic skupščine Društva Tranzicijsko mesto Trbovlje

Spoštovani člani društva Tranzicijsko mesto Trbovlje, podporniki in podjetniki!

Navadno imajo društva ob koncu leta skupščino, na katerem pregledajo dosedanje delovanje in začrtajo neke smernice za naprej.

Skupščino lahko izvedemo v fizični obliki (lahko v Kavarni DDT ali v Oskarju), ali pa kar takole elektronsko. Predlagajte, kaj vam bolj ustreza (tranzicijske.trbovlje@gmail.com).

Če na kratko povzamem naše dosedanje delo (semena so dana v zemljo, nekateri poganjki so že zunaj!):

 • Januarja 2013 smo formalno ustanovili društvo (trenutno je včlanjenih 39 članov + podjetniška mreža);
 • Marca 2013 je mreža tranzicijskih mest preoblikovala naš status iz opazovalca (muller) na uradnega (official) člana mreže (http://www.transitionnetwork.org/initiatives/trbovlje) ;
 • Izvedli smo nekaj delavnic in predavanj za člane in izven (obrtno podjetniška zbornica Trbovlje, MCT,…);
 • 17.6. smo na občinskem svetu predstavili projekt prehranske samooskrbe občine Trbovlje – projekt so svetniki podprli brez glasu proti!!! (http://www.trbovlje.si/videoclip?id=84) ;
 • Zagnali smo projekt vzpostavitve lokalne/regionalne valute (trenutno še teče pilot s priznavanjem popustov ter design in priprave na kovanje srebrnikov )
 • Pogovori tečejo tudi v smeri vzpostavitve regionalne hranilnice (predvsem z Dewesoft in še nekaterimi podjetniki v Zasavju);
 • Aktivno (smo ustanovni član) sodelujemo pri vzpostavitvi Zveze društev in zavodov Zasavja ter ustanovitvi socialnega podjetja Aktivna prihodnost so.p. (registracija bo izvedena do spomladi 2014);
 • Z Gimnazijo in ekonomsko srednjo šolo Trbovlje (GESŠ) so dogovorjene trajnostne vsebine, ki jih bomo v 2014 realizirali v obliki krožkov oziroma izbirnih vsebin, kasneje pa fakultativno;
 • Pomagali smo pri pripravi Strategije razvoja občine Trbovlje – naš predlog je v trajnostnem razvoju občine (ta je v fazi usklajevanja oziroma potrjevanja – pošljem, ko dobim končno verzijo);
 • Sodelujemo tudi pri pripravi okvirjev za vzpostavitev kolesarskih stez v Trbovljah.

 

Projekti, ki še čakajo na zagon (zemlja se še orje in gnoji ter čaka, da vanjo položimo semena!):

 • Vzpostavitev obnovljivih virov energije (vetrne in sončne elektrarne);
 • Ureditev trajnostnega javnega transporta;
 • Srednja šola za trajnostni razvoj Zasavja (delno sedaj preko GESŠ);
 • Kmetijska zadruga (delno se bo projekt realiziral preko socialnega podjetja, ki ga ustanavljamo);
 • Določiti in izpeljati vsebine za zapuščene in propadajoče industrijske objekte na področju Zasavja;
 • Pa mogoče še kaj…

O vseh teh zadevah se moramo na skupščini pomeniti, jih ovrednotiti ter tudi dati dodaten pospešek vsebinam, ki že tečejo.

Ob koncu naj vam zaželim še srečno novo leto 2014!

Predsednik Društva Tranzicijsko mesto Trbovlje
Zoran Jurij Tomsits

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top