Si želite ogledati aktivni rudnik ali se s Perkmandeljcem odpraviti v jamo?

Življenje zasavske regije je vec kot dve stoletji zaznamovalo premogovništvo. Naši očetje in dedje se s ponosom spominjajo tistih časov. Mnogim je pomenil kruh, ceprav črn in težko prigaran. Konec leta 2012 naj bi se prenehalo z odkopavanjem premoga, zato vam do zaključka proizvodnje, omogočamo ogled aktivnega rudarjenja v jami Ojstro.

Zasavčani s ponosom govorimo o rudarstvu, ki je predstavljal temelj razvoja zasavskim občinam. Z namenom, da to spoštovanja vredno gospodarsko panogo predstavimo širše in tako ohranimo stik s tradicijo, v podjetju M&P organizirajo strokovno voden »Perkmandeljčev pohod skozi rudnik«. Doživite popolno temo premogovnika in se sprehodite skozi pet kilometrov dolgo pot po prepletenih rudniških rovih vse od vhoda na Separaciji premoga Trbovlje, skozi Zvezno obzorje vse do izhoda po vpadniku Barbara.

Informacije:
M&P, d.o.o. Trbovlje
Šuštarjeva kolonija 42 a
1420 Trbovlje
Telefon: 03 562 52 00
Faks: 03 562 52 02
E-pošta: oddajanje@m-p.si
Spletna stran: www.m-p.si

Zloženka

Program za ogled aktivne jame Hrastnik

Program za ogled jame s Perkmandeljcem

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top