Septembra 2018 bo v Trbovljah potekal jubilejni 10. festival Speculum Artium

Festival Speculum Artium je osrednji dogodek programa Trbovlje novomedijsko mesto, ki deluje v sklopu Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje. V preteklih devetih letih se je Speculum Artium uveljavil kot vodilni festival novomedijske kulture v Sloveniji, zlasti zaradi vizionarsko usmerjenega prepleta novomedijskih produkcij z umetnostjo, tehnologijo in znanostjo. Odmeven dogodek je lani že sedmo leto popestril tudi mednarodni festival video umetnosti DigitalBigScreen. Deseta edicija festivala bo v Delavskem domu Trbovlje potekala med 13. in 15. septembrom letos z številnimi gosti s celega sveta.

Vsa leta festival s sofinanciranjem na podpodročju intermedijskih umetnosti podpira Ministrstvo RS za kulturo. Tudi letošnje leto smo na Javnem razpisu za izbor večletnih kulturnih projektov prejeli 99 od 100 točk, kar dokazuje našo močno prisotnost ne samo v slovenskem temveč tudi mednarodnem prostoru.

Takšna je bila tudi obrazložitev strokovne komisije, ki med drugim pravi: »Speculum Artium postaja še posebej v zadnjih letih uveljavljen, ne le kot nacionalni, temveč zmeraj bolj tudi kot mednarodno prepoznaven festival intermedijske umetnosti, ki pri nas trenutno najbolj dviga stopnjo prepoznavnosti omenjenega področja sodobne umetnosti. S tem predstavlja referenčni okvir ostalim festivalom. V preteklih letih je konstantno krepil kakovost vabljenih izvajalcev, razstavljenih del in izvedbeno tehno performansov, z vključevanjem mlajše publike v interdisciplinarne delavnice in sodelovanjem s šolami širšega področja pa aktivno približal področje intermedijskih umetnosti širši, tudi laični javnosti.«

Nadalje obrazložitev navaja: »Sodelovanje ni omejeno le na izmenjave dobrih praks, ampak je obogateno v produkcijskem smislu, saj bodo na festivalu vsako leto omogočili njihovo sodelovanje in predstavitev tudi študentom fakultet, kar gotovo pomembno prispeva k diseminacijskim učinkom ter zbuja upanje na še večjo prepletenost in s tem učinkovitost produkcije znanstvenega, tehnološkega in umetniškega interdisciplinarnega sektorja, ki je pri nas še zmeraj premalo prepoznaven.« … »Speculum Artium je festival, ki se pospešeno razvija v enega največjih festivalov (izrazito) intermedijske umetnosti pri nas. Poleg festivalov Kiblix, MFRU in PixelPoint že vrsto let orje ledino interdisciplinarnega področja in je izrazito doprinesel k dvigu prepoznavnosti intermedijske umetnosti – ne le v regionalnem in nacionalnem smislu, temveč (s strateškim vključevanjem slovenskih mladih umetnikov) tudi k prepoznavanju slovenske intermedijske produkcije v tujini. S povezovanjem z nacionalnimi in mednarodnimi producenti in organizacijami nenehno dviga lastno referenčno strokovno kompetentnost in s tem tudi pomembnost področja intermedije v Sloveniji, dviguje prepoznavnost festivala doma in v tujini, skupaj z že uveljavljenimi promocijskimi aktivnostmi pa tvori čvrsto osnovo za bodoče produkcije, še posebej glede na dejstvo, da je dobrih intermedijskih festivalov v Sloveniji malo.«

S strani ministrstva prejme Delavski dom Trbovlje vsako leto tudi sredstva za video festival DigitalBigScreen z obrazložitvijo: »V teh štirih letih (2014-2017) se je na ravni celotnega festivala novomedijske umetnosti razvil v osrednjega producenta na področju, projekt pa uveljavil na mednarodni ravni. DigitalBigScreen razvija tudi v obdobju 2018-2021 kot na posebnem formatu videa utemeljen kulturni dogodek, zaradi česar je dogajanje že vsa leta locirano v kino dvorano. Komisija je projekt visoko ocenila zaradi kakovosti, izvirnosti (festival videa je edini v takem kontekstu pri nas), povezovanja in odličnih mednarodnih referenc prijavitelja, avtorja in strokovnih sodelavcev.«

Več na:
http://speculumartium.si/
http://digitalbigscreen.si/
http://www.tnm.si/
http://www.dd-trbovlje.si/

Kontakti:
Telefon: 03 563 34 81, 051 356 893
Faks: 03 562 10 79
E-pošta: info@dd-trbovlje.si
E-pošta: novagalerija@dd-trbovlje.si

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top