Seminar za Zasavsko regijo: Podjetja in lokalne skupnosti za soustvarjanje zelenih delovnih mest

Zelena delovna mesta so mesta prihodnosti! V Sloveniji na zelenih delovnih mestih dela okoli 50.000 zaposlenih, kaže Analiza o stanju, potencialih in dobrih praksah na področju zelenih delovnih mest v Sloveniji, ki smo jo v okviru projekta Spodbujamo zelena delovna mesta skupaj z različnimi strokovnjaki pripravili na Umanoteri, Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj. Potencial za zelena delovna mesta pa je precej večji – ustvarimo lahko 250.000 zelenih delovnih mest, ki med drugim pripomorejo k zmanjševanju brezposelnosti in ustvarjajo višjo dodano vrednost.

Vabimo vas na brezplačni dvourni seminar z naslovom »Podjetja in lokalne skupnosti za soustvarjanje zelenih delovnih mest v zasavski regiji«. Seminar bo potekal v četrtek, 5. junija 2014, ob 9. uri na Občini Trbovlje.

Na seminarju boste v prijetnem in ustvarjalnem okolju:

  • odkrivali nove razvojne priložnosti v vaši regiji,
  • razširili mrežo poslovnih poznanstev,
  • spoznali obstoječe podporno okolje za razvoj zelenih delovnih mest,
  • spoznali uspešne prakse na področju ustvarjanja zelenih delovnih mest,
  • opredelili naslednje korake v smeri zelenega gospodarstva in delovnih mest.

 

Seminar je namenjen predstavnikom podjetij in zadrug ter lokalnih skupnosti, regionalnim razvojnim agencijam, regionalnim energetskim agencijam ter interesnim in strokovnim združenjem iz Zasavske regije. Pri odkrivanju priložnosti za zelena delovna mesta vas bosta usmerjali Gaja Brecelj in dr. Renata Karba iz Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj.

Udeležba na seminarju je brezplačna. Obvezne prijave sprejemamo do 3. junija na prijavnici. Dodatne informacije lahko dobite pri Gaji Brecelj na 01 439 4895, gaja@umanotera.org in na spletni strani www.zelenadelovnamesta.si.

Zelena delovna mesta podpirajo prehod v zeleno gospodarstvo, ki je nizkoogljično, učinkovito uporablja vire in je družbeno vključujoče. Najbolj perspektivna in propulzivna področja v Sloveniji so trajnostni turizem, gozdno-lesna veriga, ekološko kmetijstvo, učinkovita raba in obnovljivi viri energije, ravnanje z odpadki in socialno podjetništvo.

Projekt Spodbujamo zelena delovna mesta je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom. Medijski partner projekta je Dnevnik, d.d. Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top