Seminar “Davčni obračun in letna poročila za leto 2015”

Območna obrtno-podjetniška zbornica Trbovlje vabi samostojne podjetnike in gospodarske družbe na seminar Davčni obračun in letna poročila za leto 2015.

 

Seminar bo potekal 4. februarja 2016 ob 15. uri v prostorih OOZ Trbovlje, Mestni trg 5d.

 

Na seminarju bomo osvežili vsa najpomembnejša izhodišča oziroma pravne podlage za pripravo davčnega obračuna in letnih poročil za majhne gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2015.

 

Poudarek bo na vseh pomembnih kategorijah, ki vplivajo na davčno osnovo, predvsem pa bomo izpostavili vse pomembnejše razlike med sestavo davčnega obračuna za pravne osebe in samostojne podjetnike, v izogib kasnejšim nepotrebnim zapletom v praksi in posledično davčnemu nadzoru ter sankcijam.

 

Udeležencem seminarja bodo podane tudi informacije o spremembah davčnih in postopkovnih predpisov ter ZPIZ-2 (s.p. – upokojenci), ki jih moramo upoštevati v letu 2016, predstavljena bodo najnovejša mnenja FURS-a.
Program:
• Pravne podlage za sestavitev davčnega obračuna za s. p. in pravne osebe;
• Pregled posameznih postavk davčnega obračuna (davčno priznani prihodki in odhodki; rezervacije in pasivne časovne razmejitve; stroški in vpliv na davčno osnovo; transakcije med povezanimi osebami; obresti od presežka posojil – tanka kapitalizacija; prikrito izplačilo dobička; pogoji za davčne olajšave – kdaj in kako; pokrivanje izgub in pogoji);
• Posebnosti za davčne zavezance, ki ugotavljajo osnovo na podlagi normiranih odhodkov in način obdavčitve;
• Odgovori na vprašanja in pisno gradivo.

 

Predavala bo ga. Dunja Verbajs, davčna svetovalka z licenco DIZI.

 

Kotizacija za seminar znaša 80 €. Prosimo, da priloženo prijavnico, skupaj z dokazilom o plačilu pošljete na mail tea.urbanija@ozs.si.

 

Vabilo in PRIJAVNICA

 

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top