Še tretjič Podjetno v svet podjetništva 2014

Regionalni center za razvoj je 13. oktobra 2014 na svoji spletni strani www.rcr-zasavje.si objavil tretji in zadnji letošnji javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 (PVSP 2014) za zasavsko regijo.

Visoko izobraženim mladim brezposelnim osebam iz Zasavja se tako nudi priložnost, da si zagotovijo zaposlitev za določen čas in v družbi vrstnikov ter s pomočjo mentorjev razvijejo svojo podjetniško idejo. Deset izbranih kandidatov bo namreč Regionalni center za razvoj zaposlil za čas štirih mesecev. V obdobju vključitve v program jim bo nudil strokovno pomoč v obliki podjetniškega usposabljanja ter razvijanja in uresničevanja njihove podjetniške ideje, končni cilj udeležencev pa bo samozaposlitev, zaposlitev v lastnem podjetju ali zaposlitev pri drugem delodajalcu.

Poziv je prednostno namenjen brezposelnim, ki imajo šesto ali višjo stopnjo izobrazbe katerekoli smeri, so stari manj kot 35 let in imajo stalno bivališče v občini Hrastnik, Trbovlje ali Zagorje ob Savi. V primeru, da bo premalo prijavljenih kandidatov izpolnjevalo vse tri pogoje, lahko posebna komisija za izbor kandidatov omili izobrazbeni in starostni pogoj, kar lahko stori tudi po lastnem preudarku. Na poziv se ne morejo prijaviti kandidati, ki so v preteklosti že bili vključeni v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva.

Strokovna komisija bo pri izboru upoštevala izpolnjevanje pogojev ter podjetniške lastnosti, znanje in izkušnje kandidatov, poslovno idejo in njeno uresničljivost, karierne cilje in motiviranost kandidatov. Zadnji rok za oddajo vlog je 7. november 2014.

Celotna razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Regionalnega centra za razvoj www.rcr-zasavje.si v rubriki Razpisi, dobiti pa jo je mogoče tudi po klasični ali elektronski pošti ali na sedežu Regionalnega centra za razvoj, kjer kandidati dobijo tudi vse dodatne informacije in pojasnila (Petra Kovač Smrkolj: tel: 03-56-60-504 ali 03-56-60-506, e-pošta:petra.kovac.smrkolj@rcr-zasavje.si). Posebna predstavitev razpisa za vse zainteresirane bo v ponedeljek, 3. 11. 2014, ob 9. uri na sedežu Regionalnega centra za razvoj v Zagorju.

Operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 financirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Enake razpise je istočasno objavilo še enajst regionalnih razvojnih agencij iz vseh slovenskih statističnih regij, saj se projekt, katerega aktivnosti vodi in koordinira Regionalni center za razvoj, izvaja po vsej državi. Tokratni poziv je tretji v operaciji PVSP 2014, z njegovo uresničitvijo pa bo dosežen postavljeni cilj, da bo letos takšno priložnost dobilo 360 mladih, ki svojo prihodnost povezujejo z razvojem lastne podjetniške ideje in podjetja.
Več o operaciji si lahko preberete na posebni spletni strani www.pvsp.si, dogajanje pa lahko spremljate tudi na družbenem omrežju https://www.facebook.com/klub.pvsp.

PVSP 2014, ki je vključen v katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja pri MDDSZ, je že zelo prepoznaven in priljubljen program. 2. oktobra 2014 je bil v Ljubljani še z nekaterimi projekti predstavljen na razstavi Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj? Namen predstavitve je bil izpostaviti nekatere izmed 95.300 projektov, ki so v programskem obdobju 2007-2013 uresničeni s pomočjo evropskih sredstev. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki sta pripravila razstavo, sta za promocijo evropskih programov organizirata tudi glasovanje za najboljše projekte, ki bo trajalo do 23. oktobra 2014. Glasovanje poteka na spletni strani www.eu-skladi.si,

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top