Še nekaj dni za vprašalnik

Spoštovani Trboveljčani, Trboveljčanke ter ostali zZsavci in Zasavčanke. Kot veste, občina Trbovlje pripravlja strateški dokument. V pripravo le tega pa želi vključiti tudi javnost. Da bi lahko zbralaičim več mnenj občanov in občank, so na občini pripravili anketo. En izvod ankete je vsako trboveljsko gospodinjstvo prejelo v časopis Srečno Trbovlje. Ostale izvode so razdelili po točkah v Trbovljah, kjer vam je na voljo več izvodov ankete ter tudi škatla, kamor jo lahko vrnete. Te zbirne točke so: Zdravstveni dom Trbovlje, MCT, knjižnica, Dom upokojence Franc Salamon ter občina.

 

Vse ostale, ki pa ste bolj vešči računalnika, pa še vedno prosijo, da si vzamete 10 minut časa ter odgovorite na zastavljena vprašanja na povezavi www.trbovlje.si/vprasalnik-strategija-razvoja-obcine-trbovlje/798

Časa za izpolnjevanje imate samo še 10 dni oz. do 20. junija!

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top