S Komunalčkom naprej!

Slopak, d.o.o., družba za ravnanje z odpadno embalažo je septembra v sodelovanju s komunalnimi podjetji pričela z akcijo obiskovanja zbirnih centrov po vsej Sloveniji. Z akcijo, ki poteka v sklopu  projekta »LIFE Ločujmo odpadke« spodbuja pravilno ločevanje odpadkov. Njihova prva postaja je bil prav naš zbirni center na Neži, kjer jih je pričakala tudi maskota našega podjetja – Komunalček.

Prvih pet občanov, ki so v času prisotnosti Slopakove ekipe, prinesli odpadke v zbirni center , je prejelo praktično nagrado. Prinesli pa so predvsem stare računalnike, papir in kosovne odpadke.

Ker je dobro vedeti, kaj se zgodi z ločeno zbranimi odpadki, je Slopak pripravil zanimive izobraževalne filme o reciklaži odpadkov, ki jih predvaja tudi TV Trbovlje. Vse več Slovencev dosledno ločuje odpadke, kar je pogoj za njihovo reciklažo, ob tem pa se ohranjajo naravni viri kot so les, minerali, kovine. 

Komunalček je v novembru obiskal vse enote Vrtca Trbovlje in malčke razveselil s pobarvankami in didaktičnimi sestavljankami o odpadkih. Ker se z okoljsko vzgojo prične že pri najmlajših, pričakujemo, da bo naše okolje vse bolj čisto in urejeno, odpadki pa v pravih zbiralnikih.

Vlasta Medvešek Crnkovič

Komunala Trbovlje, d.o.o.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top