Ugodnosti pri zaposlovanju mlajših brezposelnih oseb

Dne 1. 8. 2013 se začnejo uporabljati določbe Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV), namenjene spodbujanju zaposlovanja mlajših brezposelnih oseb. Delodajalec, ki v obdobju od 1. novembra 2013 do 31. decembra 2014 sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je najmanj […] ...

Read more

Geografinja, bodoča podjetnica? Zakaj pa ne!

»Bodi priden, hodi v šolo in doštudiraj, saj boš tako lahko dobil dobro plačano službo in boš preskrbljen za vse življenje«, le kdo se ne spomni mantre naših staršev, starih staršev in učiteljev. In mnogim so se te besede vtisnile v srce, ter smo jim sledili.« Kot odličnjakinja sem se torej vpisala na gimnazijo, nato uspešno zaključila študij geografije v Ljubljani in se že kar videla nekje v državni službi ...

Read more

Letošnji zagovalec med Start up podjetji je Koofr d.o.o.

Svet se spreminja. Tisto, kar je včasih bilo pomembno in učinkovito, je lahko danes daleč od tega in obratno. Biti inovativen, hiter, spreten in učinkovit so besede, s katerimi se ponavadi opisuje najbolj uspešna podjetja. Na razvoj uspešnih podjetij pa deloma vpliva tudi družba oz. okolje v katerem nastajajo. Zato vam v nadaljevanju predstavimo nekaj supešnih praks, združenj ter tega, kako in kje vse nasta ...

Read more

Končan tretji razpis “Podjetno v svet podjetništva”

Na tretji javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2013 za zasavsko regijo, ki ga je Regionalni center za razvoj objavil 13. maja 2013, se je odzvalo 36 kandidatov. Komisija, ki je vloge pregledala, je morala dve vlogi zavreči, dva kandidata, ki izpolnjujeta vse pogoje, pa je pozvala, da vlogi dopolnita. Sicer pa je bilo med prispeli vlogami 22 takšnih, katerih pošiljatelji so izpo ...

Read more

“Ustvarimo pogoje za razvoj perspektivnih dejavnosti na zasavskem podeželju”

5. srečanje podjetnikov, obrtnikov, kmetovalcev, predstavnikov društev, javnih ustanov, lokalnih skupnosti, posameznikov, občanov bo v četrtek, 9. maja 2013, ob 10. uri. Lokacija: gasilski dom ČEČE; na Katarini (občina TRBOVLJE).  USTVARIMO POGOJE ZA RAZVOJ PERSPEKTIVNIH DEJAVNOSTI NA ZASAVSKEM PODEŽELJU   Program srečanja:  10.00 Prihod udeležencev, pozdrav organizatorja Vojka Šergan, predsednica Društva z ...

Read more

Podjetna mlada Slovenija

Operacija Podjetno v svet podjetništva 2013, ki mladim, brezposelnim, izobraženim osebam pomaga oblikovati lastne podjetniške kariere, je polno zaživela po vsej državi. Regionalni center za razvoj, ki je vodilni partner operacije, je izvedel že dva javna razpisa, regionalne razvojne agencije v drugih delih Slovenije pa enajst. Tako je že 130 mladih začelo oblikovati svoje podjetniške zamisli, jih preverjati ...

Read more

Nov razpis za podjetne

Regionalni center za razvoj je 10. decembra 2012 na spletni strani www.rcr-zasavje.si objavil drugi javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2013 za zasavsko regijo. Z njim vabi visoko izobražene mlade brezposelne osebe iz Zasavja, da se vključijo v omenjeni program in si zagotovijo zaposlitev. Deset izbranih kandidatov bo namreč Regionalni center za razvoj zaposlil za čas petih me ...

Read more

Podjetno v svet podjetništva 2013

Regionalni center za razvoj je danes, 12. novembra 2012, na spletni strani www.rcr-zasavje.si objavil javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2013 za zasavsko regijo. Z njim vabijo visoko izobražene mlade brezposelne osebe iz Zasavja, da se vključijo v omenjeni program in si zagotovijo zaposlitev. Udeležencem bo izvajalec nudil strokovno pomoč v obliki podjetniškega usposabljanja, ...

Read more

Predstavitev možnosti financiranja podjetniških projektov z evropskimi sredstvi v okviru programa instrumentov finančnega inženiringa

V okviru Evropskega tedna podjetništva, 16. oktobra 2012, v City hotelu v Ljubljani, vas vabimo na predstavitev možnosti financiranja podjetniških projektov z evropskimi sredstvi v okviru programa instrumentov finančnega inženiringa. Mala in srednja podjetja, ki v Sloveniji predstavljajo hrbtenico uspešnega gospodarstva in so ključni dejavnik njegove rasti, se v času gospodarske krize srečujejo z velikimi t ...

Read more

Bodo med inovatorji tudi Trboveljčani?

JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, s finančno podporo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo organizira 7. Slovenski forum inovacij, edini poslovni dogodek, ki na enem mestu združuje inovativni potencial Slovenije - podjetja, posameznike, mlade, raziskovalne in druge podporne institucije ter drugo zainteresirano javnost. Prijavite in predstavite svojo inovacijo: proizvod, s ...

Read more

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top