Javna predstavitev načrtovanega projekta Ojstro

V okviru postopnega zapiranja RTH je predvidena sanacija degradiranih površin nad nekdanjim pridobivalnim območjem rudnika do leta 2018. V okviru sanacije Občina Trbovlje pripravlja projekt Celostne ureditve območja Ojstro oziroma t.i. “območja Kipe”. Na celotnem območju so načrtovana obsežna zelena območja za šport in rekreacijo ter dodatne vsebine prostočasnih dejavnosti za prebivalce občine. ...

Read more

Vabilo za dan odprtih vrat na Občini Trbovlje

Občina Trbovlje se zopet priključuje akciji DAN ODPRTIH VRAT, ki bo v številnih občinah po Sloveniji potekala v sredo, 15. februarja 2017. S skupno akcijo Skupnosti občin Slovenije in občin članic želimo opozoriti na delo slovenskih občin ter vam tako predstaviti dobro delo naše občine. Obenem, se nam bodo pridružili tudi sodelavci Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje. Občina Trbovlje bo torej v ...

Read more

Osrednja slovesnost ob kulturnem prazniku

V torek, 7.2.2017, je v Delavskem domu Trbovlje potekala osrednja slovesnost ob kulturnem prazniku. Nastopali so: Trobilni kvintet Delavske godbe Trbovlje, otroški pevski zbor OŠ Ivana Cankarja, Moški pevski zbor Društva upokojencev Trbovlje (nagrajenci), Literarni prijatelji Društva upokojencev Trbovlje in vokalna skupina Plavica. Program je povezovala Saša Kisovec. Podeljena je bila nagrada Tončke Čeč let ...

Read more

Dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem

Občina Trbovlje obvešča, da je pričela z dodeljevanjem neprofitnih stanovanj v najem prosilcem, uvrščenim na prednostno listo B, ki so glede na višino dohodka zavezani k plačilu varščine v višini treh mesečnih najemnin. Na podlagi veljavne prednostne liste B bodo primerna neprofitna stanovanja dodeljena najvišje uvrščenemu prosilcu na seznamu ob upoštevanju števila družinskih članov, za katero je stanovanje ...

Read more

Vabilo k akciji “Očistimo in uredimo Trbovlje”

Leto je naokoli, na Občini Trbovlje pa že načrtujemo novo izvedbo spomladanske čistilne akcije »Očistimo in uredimo Trbovlje«. K sodelovanju želimo pritegniti čim večje število naših občanov, saj je čistilna akcija namenjena čiščenju in urejanju okolice, kjer živimo in delamo, odmetavanje na neprava mesta, pa je nevarno in povzroča onesnaževanje okolja. Vsaka udeležba je dobrodošla, saj je naš cilj odstrani ...

Read more

Možnost pridobitve prvih delavnih izkušenj za mlade

Vodilo občine Trbovlje je, da poskuša vsako leto nekaj mladim omogočiti pridobivanje uradnih delovnih izkušenj, s čimer bodo pozneje lahko na trgu dela lažje prišli do zaposlitve. Tako kot že pretekli dve leti, bomo tudi v letošnjem letu strmeli k temu, da mladim ponudimo možnost pridobitve prvih delovnih izkušenj, zato z današnjim dnem objavljamo tri pripravniška delovna mesta za določen čas. Za pripravniš ...

Read more

Vabilo na osrednjo slovesnost ob kulturnem prazniku

Drage Trboveljčanke, spoštovani Trboveljčani, ob kulturnem prazniku vsem želim, da bomo znali ohraniti v srcu kulturo slovenskega naroda, ki nas je spremljala ter bogatila, predvsem pa ohranjala v stoletjih naše zgodovine. Vljudno vabljeni na osrednjo slovesnost ob kulturnem prazniku, ki bo v torek, 7. februarja 2017, ob 19. uri, v gledališki dvorani Delavskega doma Trbovlje. ...

Read more

Upokojenci, socialno šibke osebe in občine v letu 2017 do 100 % subvencij za zamenjavo kurilnih naprav

Konec leta 2015 je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (www.ekosklad.si) objavil javni poziv za dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, kamor spada tudi Občina Trbovlje. Spodbuda je upravičenim socialno šibkim o ...

Read more

4. javna razprava v okviru izdelave celostne prometne strategije

Smo na polovici naše poti k sprejemu celostne prometne strategije. Pripravljen je nabor ukrepov, s katerimi bomo pripomogli k temu, da se tudi Trbovlje pridružijo mestom, ki so prijazna do okolja in do svojih prebivalcev. Včeraj, 17. januarja, je potekala v predavalnici Delavskega doma Trbovlje zadnja, 4. javna razprava. Ob razpravi smo odprli tudi razstavo, ki sta jo pripravila Vrtec Trbovlje in Osnovna šo ...

Read more

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top