Gradilo se bo!

Pločnik za naše malčke in njihove starše Dolgo časa smo prejemali pritožbe občanov, mamic z otroki ter vseh drugih uporabnikov Vrtca Pikapolonica glede poti do vrtca mimo zdravstvenega doma. Rekonstrukcija cestnega odseka v skupni dolžini 250 metrov vse do vrtca Pikapolonica predvideva: razširitev cestišča, obnovo in novogradnjo vseh komunalnih vodov, obnovo cestnega telesa z zaključnim […] ...

Read more

Občina Trbovlje dobila energetskega menedžerja

Za izvajanje Lokalnega ener-getskega koncepta s področja energetske oskrbe, ki ga je Občina Trbovlje sprejela decembra 2011, ter za druge aktualne naloge na področju energetike v občini, bo skrbel energetski menedžer, ki ga bo zaposlilo Javno podjetje Komunala Trbovlje. Ena izmed glavnih nalog energetskega menedžerja je izboljšanje učinkovite rabe energije (URE) v stavbah, ki so v lasti ali upravljanju obči ...

Read more

Odprtje 1. elektro črpalke v Trbovljah

Občina Trbovlje je od letošnjega leta naprej na zemljevidu tistih, ki zrejo v prihodnost in se zavedajo, da bodo v prihodnje izredno pomembni tudi drugi viri kot zgolj naftni derivati. Tudi električna vozila postajajo dostopnejša, saj jih z državno subvencijo (do 5.000 evrov) lahko dobite že za cca. 10.000 evrov. Prva elektro črpalka v Trbovljah je rezultat dobrega sodelovanja med Občino Trbovlje, Elektrom ...

Read more

Beseda župana

Drage Trboveljčanke, spoštovani Trboveljčani! Čas teče in dogodki hitro tonejo v pozabo. Na nekoč doživeto, pa tudi na tisto, kar se je zgodilo pred kratkim, radi obujamo spomine, če je seveda bilo prijetno in lepo. In če si lepih dogodkov nekam ne zapišeš, nekako ne ove-kovečiš, počasi spolzijo. Ostane le spomin v naših mislih. S tem biltenom pa bi želeli delček lepega, kar se je zgodilo v Trbovljah, delit ...

Read more

Beseda podžupanje

Spoštovani Trboveljčani, spoštovane Trboveljčanke, upam, da vam je tole, kar ravnokar držite v roki, všeč. Veliko truda je bilo vloženega, a prav je, da ima tudi Občina Trbovlje, kot nekatere druge občine po Slovenji, svoj bilten, v katerem lahko preberete to, kar se dogaja v naši dolini. Ker smo na poziv, da nam posredujete svoje informacije, dobili ogro-mno e-mailov, se vam opravičujemo, ker vsega nismo m ...

Read more

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top