Zasajenih 8 dreves

Danes je v bližini igrišča Partizan potekala zasaditev osmih dreves, vrste Rdeči javor. V lanskem letu je KS Center na omenjenem območju odstranila drevesa, ki so bila zaradi nestrokovne zasaditve, starosti in nepravilnega vzdrževanja potrebna zamenjave, in tako kot je bilo takrat obljubljeno, v teh dneh poteka zasaditev novih dreves. Izbor dreves je bil določen […] ...

Read more

Prenova cestnih odsekov na Vrheh

Občina Trbovlje ureja najbolj poškodovane odseke na javni poti na Vrheh proti koči NOB. In sicer se bo zamenjal tampon v globini 50 cm, ki se bo, pred asfaltiranjem z enoslojnim asfaltom, ustrezno utrdil. Dela bodo predvidoma potekala do konca aprila 2021. Občina Trbovlje s tem nadaljuje sanacijo najbolj poškodovanih cestnih odsekov v občini.   ...

Read more

Na dan akcije bo do 14. ure po občini vzpostavljenih več mest za odlaganje pobranih odpadkov

Vse občane, ki se še niste prijavili na čistilno akcijo, vabimo, da se v soboto, 20. marca 2021, prijavite in udeležite čistilne akcije #OčistimoTrbovlje. Vse do 14. ure lahko pomagate očistiti naše mesto. Čez dober teden bomo skupaj čistili Trbovlje ter tako naredili nekaj dobrega za naravo in mesto, v katerem živimo. V dvoletnem premoru se je v naravi zopet nabralo veliko smeti, ki jih je potrebno odstran ...

Read more

Priložnost za pridobitev prvih delovnih izkušenj

Občina Trbovlje že več let mladim omogoča pridobivanje izkušenj za lažji vstop na trg dela. S tem namenom je Občina Trbovlje objavila prosto delovno mesto pripravnik koordinator VII/1 v Kabinetu županje. Kandidati morajo imeti najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnjo) oziroma visokošolsko strokovno izobrazbo (prvo bolonjsko stopnjo) oziroma visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prvo bolonjsko stop ...

Read more

V letošnjem letu bomo podrli Klenovškovo hišo

Območje nasproti trboveljske tržnice bo v prihodnjih tednih dobilo povsem drugo podobo. Več let propadajoča Klenovškova hiša bo namreč podrta, območje pa bo s tem pridobilo bolj odprt in prijazen prostor. Občina Trbovlje si je v zadnjih dveh letih prizadevala skleniti dogovore z lastniki hiše, jo odkupiti ter nato podreti in s tem odpreti prostor proti pročelju Delavskega doma Trbovlje. Na omenjenem območju ...

Read more

Voščilo ob 8. marcu

Spoštovane.   8. marec je dan, posvečen vsem ženskam, deklicam, mamam. Naj vas ob današnjem dnevu obdajajo toplina, ljubezen, veselje in sreča, predvsem pa naj bo spoštovanje do žensk prisotno skozi vse leto.   Vse lepo ob prazniku.   Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič s sodelavci   ...

Read more

Kurjenje v naravi je prepovedano

Spoštovani! Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje obvešča občane, da kurjenje vrtnih odpadkov v strnjenih naseljih ni dovoljeno in predstavlja kršitev določb odlokov o ravnanju s komunalnimi odpadki občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Prav tako je prepovedano tudi sežiganje drugih komunalnih odpadkov na prostem. Za tovrstne kršitve je določena globa v višini 200 EUR za fizično osebo, ki ravn ...

Read more

Sofinanciranje prenove stavb označenih kot kulturna dediščina

Občina Trbovlje že 4. leto zapored objavlja javni razpis za sofinanciranje obnove fasad, streh, zunanjih vrat in oken stanovanjskih stavb, varovanih kot kulturna dediščina v občini Trbovlje. S sofinanciranjem želimo spodbuditi celovito prenovo kulturne dediščine, poleg tega pa zagotoviti večjo energetsko učinkovitost zgradb, izboljšati zunanjo podobo mesta, vzdrževanje in ohranjanje kulturne dediščine ter p ...

Read more

Vgradnji malih komunalnih čistilnih naprav Občina namenja 10.000 evrov

Občina Trbovlje je tako kot vsako leto tudi letos objavila razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trbovlje. Občina Trbovlje tako občanom, ki živijo na območjih redkejše poselitve oziroma izven aglomeracij, z javnim razpisom pomaga in jih spodbuja k ureditvi odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod. Občina bo tako sofinancirala do 75 % vrednosti upravičenih stroškov ...

Read more

Začetek investicije prenove cestnega odseka pokopališče – Gostišče Brin

Občina Trbovlje bo v prihodnjih dneh začela z obnovitvenimi deli lokalne ceste na odseku pokopališče Gabrsko – Gostišče Brin, v dolžini 350 metrov. V sklopu investicije se bo zamenjal tampon v debelini 50 cm, uredilo se bo odvodnjavanje, na celotnem odseku pa se bo uredila tudi asfaltna prevleka ter se zagotovilo nekaj dodatnih parkirnih mest med potokom in cesto. Poleg ureditve cestnega odseka se bo ozemlj ...

Read more

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top