RRA Zasavje išče direktorja

Regionalna razvojna agencija Zasavje je objavila razpis za prosto delovno mesto Direktorja javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto morajo poleg splošnih zakonsko določenih pogojev med drugim izpolnjevati tudi naslednje zahteve. Aktivno morajo obvladati vsaj en tuj jezik, imeti izkušnje pri pripravi in izvedbi regionalnih ali evropskih projektov, biti slovenski državljani,  imeti morajo najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visokošolskem strokovnem programu oziroma magisterij stroke (2. stopnja), najmanj pet let delovnih izkušenj z vodstvenimi deli v gospodarskih družbah, organizacijah ali institucijah, zavodih ali javni upravi …

K prijavi pa morajo kandidati predložiti tudi dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev, program del, svoj življenjepis in vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje.

Javni razpis je odprt do 10. julija 2020. Do takrat pa imajo kandidati možnost poslati prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, in sicer na naslov Svet zavoda Regionalne razvojne agencije Zasavje, Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi, s pripisom »Razpis za direktorja RRA Zasavje«.

Kandidat bo izbran po predhodnem soglasju vseh ustanoviteljic za mandatno obdobje štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Več informacij na 041 765 452 (Mitja Koprivšek, predsednik Sveta zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje) ali mitja.koprivsek@eti.si, oziroma na spletni strani RRA Zasavje na povezavi https://www.rra-zasavje.si/si/novice/javni-razpis-za-prosto-delovno-mesto-direktorja-javnega-zavoda-regionalna-razvojna-agencija-zasavje-442.html.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top