Regionalni center NVO – novo podporno okolje ZLHT

Društvom, zavodom in ustanovam v zasavski regiji je na voljo novo podporno okolje ZLHT – regionalni center NVO.

Kakor pravi že naša kratica, gre za podporno okolje nevladnih organizacij (društev, zavodov, ustanov) v občinah Zagorje, Litija, Hrastnik ter Trbovlje, ki je pričelo s svojim delom novembra 2015.
Pri ZLHT-Regionalni center NVO povezujemo, podpiramo in dajemo novi zagon nevladnemu sektorju. V zasavski regiji je nevladni sektor še vedno premalo prepoznaven, kar predstavlja velik razvojni potencial. Za močne in prodorne nevladne organizacije (društva, zavodi in ustanove), ki vplivajo in oblikujejo življenje v lokalnih skupnostih, je zelo pomembna njihova organizacijska usposobljenost, dobre finančne zmožnosti in zmožnost za zagovorništvo ter povezovanja. Le take organizacije lahko uspešno sodelujejo pri pripravi in izvajanju javnih politik, vzpostavljajo čez-sektorska partnerstva in rešujejo lokalne družbene izzive. Ravno zato pri ZLHT podpiramo sodelovanje ter partnerstvo nevladnih organizacij z ostalimi sektorji. Naš cilj je, da nevladni sektor postane enakovreden partner v razvoju lokalne skupnosti, skupaj z javnim sektorjem in gospodarstvom.
Nudimo brezplačna svetovanja in različna izobraževanja na celotnem področju dela nevladnih organizacij ter pomoč občinam pri oblikovanju javnih politik, oblikovanju javnih razpisov in drugih načinov sofinanciranja nevladnih organizacij, načinih vključevanja nevladnih organizacij v pripravo javnih politik. Nastopamo kot celovit lokalni razvojni koordinator.
V obdobju 2016/17 bomo izvedli program »NVO s potencialom«, v katerem bomo nevladnim organizacijam s potencialom vplivanja na lokalni razvoj nudili brezplačna usposabljanja in mentorstvo na področju krepitve njihovega strokovnega, organizacijskega in zagovorniškega razvoja. Če nas vaš program zanima nam pišite na info@consulta.si.

Vabimo vse nevladne organizacije, da se nam pridružite pri krepitvi nevladnega sektorja v zasavski regiji in prevzamete aktivno vlogo pri oblikovanju življenja v lokalni skupnosti. Več informacij vas čaka na naši spletni strani www.consulta.si ali FB:RegionalnicenterNVO

Petra Cilenšek, ZLHT Regionalni center NVO

logo-consulta

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top