Razpis v vrednosti 6,5 mio. EUR za gospodarske subjekte!

Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 – UREE1.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov za povečanje učinkovitosti rabe električne energije za obdobje 2011 do 2013 – UREE1. Finančne spodbude so namenjene investitorjem v gospodarstvu za naložbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilno regulacijske opreme.

Razpisana sredstva: 6.5 mio EUR (sredstva za pokritje upravičenih stroškov), od tega 2.0 mio EUR v letu 2011, 2.0 mio EUR v letu 2012 in 2.5 mio EUR v letu 2013

Roki za oddajo vlog: od 2. 3. 2011 v trimesečnih razmikih vsako prvo delovno sredo v mesecu , do porabe sredstev.

Več informacij lahko dobite s klikom na to povezavo.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top