Razpis novih štipendij za šolsko/študijsko leto 2012/2013

Regionalni center za razvoj d.o.o. kot štipenditor (oz. nosilec RŠS ZASAVJE) v sodelovanju z zasavskimi delodajalci, Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendije in MDDSZ – v okviru Javnega razpisa štipendij enotnih Regijskih štipendijskih shem (RŠS ZASAVJE) razpisuje 16 novih štipendij za šolsko/študijsko leto 2012/2013. Javni razpis za oddajo vlog za pridobitev štipendije iz enotne Regijske štipendijske sheme Zasavje za šolsko oziroma študijsko leto 2012/2013 je objavljen na spletni strani Regionalnega centra za razvoj www.rcr-zasavje.si . Kandidati lahko razpisno dokumentacijo z obrazci prevzamejo tudi osebno na sedežu centra (Podvine 36, Zagorje ob Savi).

Štipendije bodo dodeljene dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih delodajalci povprašujejo in za katere so predhodno izrazili interes na posebnem javnem pozivu. Število štipendij je omejeno z obsegom razpoložljivih javnih sredstev iz Evropskega socialnega sklada, upravičenci pa so dijaki in študentje, ki se izobražujejo doma ali v tujini, se pa bodo po končanem šolanju zaposlili v zasavski razvojni regiji.

 
Vloge lahko zainteresirani oddajo osebno na sedežu Regionalnega centra za razvoj ali po pošti, najkasneje do 19. oktobra 2012, pri čemer se bo štelo, da je vloga, oddana na pošto zadnji dan roka, prispela pravočasno, če bo 19. oktobra 2012 oddana na pošto priporočeno.

 
Vsa dodatna pojasnila glede razpisa lahko dobite pri Katarini Kojnik (tel: 03/56-60-518 ali 03/56-60-500 oziroma po e-pošti: katarina.kojnik@rcr-zasavje.si   in info@rcr-zasavje.si .

 


 

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top