Prvi šolski dan v Trbovljah

Približuje se 1. september, dan, ko se končajo brezskrbne dvomesečne počitnice in se začenja novo šolsko leto. Na enem mestu smo zbrali podatke o tem, kdaj in kako prvi dan v trboveljske vrtce, osnovne in srednje šole in pa tudi o številu vrtičkarjev, šolarjev in dijakov.

Vrtec Trbovlje

Novo predšolsko leto se začne v vseh enotah Vrtca Trbovlje v torek, 1. 9. 2015. Starši čas prihoda določijo sami in ga prilagodijo otroku. Starši najmlajših otrok pa so se na prvem srečanju z vzgojiteljico dogovorili za uro prihoda, ko bodo v oddelku z otrokom. Starši novo vključenih otrok so bili obveščeni o enoti, v katero je otrok vključen. V enoti bodo na oglasnih deskah seznami z objavljenimi imeni in priimki otrok.

V šolskem letu 2015/16 bo Vrtec Trbovlje obiskovalo 507 otrok. V enoti z Ciciban z 9 oddelki bo 170 otrok, v Pikapolonici z 8 oddelki bo 150 otrok, v enoti Barbara s 6 oddelki bo 121 otrok, v Mojci s tremi oddelki in oddelkom za otroke s posebnimi potrebami 60 otrok in v oddelku Metuljček na Dobovcu 6 otrok.

Tako kot že nekaj let, je tudi letošnje leto še nekaj otrok ostalo na listi čakajočih oziroma niso vključeni v vrtec. To so predvsem najmlajši, ki v mesecu septembru še ne izpolnjujejo pogojev za vključitev – starost enajst mesecev. Tekom šolskega leta jih bomo sprejeli le v primeru, če bo kateri izmed staršev odstopil od podpisane pogodbe z vrtcem.

Osnovna šola Tončke Čeč

Prvi šolski dan se bo za učence 2. do 9. razreda pričel ob 8.20, ko se zberejo na dvorišču pred šolo. Učenci od 2. do  5. razreda bodo imeli 4 šolske ure pouka, učenci od 6. do 9. razreda pa 5 šolskih ur. S seboj naj prinesejo peresnico, beležko in copate. Malica bo organizirana za vse učence. Prvošolčki bodo svoj prvi skok v šolo naredili ob 9. uri. Spoznali bodo sošolce, učiteljice in šolo, si ogledali predstavo ter prvi šolski dan zaključili ob 11.50. S seboj potrebujejo copate.

Na OŠ Tončke Čeč bo 1. septembra prvič prestopilo šolski prag 58 prvošolcev, vseh učencev skupaj pa bo 325.

Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje

Vsi učenci (30 prvošolcev, skupaj 240, razdeljenih v 13 oddelkov) in strokovni delavci se zberejo 1. 9. 2015 ob 8.20 na dvorišču za šolo, kjer bodo imeli kratko skupno druženje, si zaželeli srečo ter uspehov v novem šolskem letu, v prenovljenih prostorih v drugem nadstropju in pod novo streho. Prvi dan bo zares poseben, saj bomo slavnostno odprli prenovljeno ostrešje in celotno zgornje nadstropje učilnic, kamor bodo letos sedli prvošolčki.
Po kratki prireditvi bodo učenci nadaljevali s poukom: trideset prvošolcev in njihovi spremljevalci bodo v dveh šolskih urah (do 10.00) dobili osnovne informacije o pouku, pojedli malico in nato odšli domov, učenci od 2. do 5. razreda bodo imeli pouk do 11.50, učenci od 6. do 9. razreda pa pouk do 12.40.
Prehrana (malica, kosilo in popoldanska malica) bo prvi šolski dan v skladu s prijavami, ki so jih starši oddali junija 2015. Kosila in popoldanske malice za prvošolce ta dan ne bo, ker bodo s starši odšli po uvodnem delu domov. Vse spremembe od naročene prehrane naj starši učencev od 2. do 9. razreda nujno predhodno in pravočasno javijo v tajništvo šole (03 56 33 202). Jutranjega varstva ta dan ne bo, podaljšano bivanje pa bo potekalo po potrebi oz. najdlje do 16.00. Odhodi avtobusov ob koncu pouka bodo potekali v vse smeri ob 12.50.
Učence bo pozdravila čista šola, zato naj prinesejo s seboj copate in beležko ter pisalo za zapis prvih, informativnih podatkov o pouku v šolskem letu 2015 / 2016.
Učenci bodo dobili učbenike iz šolskega sklada prav tako v torek, 1. 9. 2015. Predhodno prihajanje v šolo po učbenike ni zaželeno, saj gibanje okrog šole ni varno. Zaključujejo se namreč gradbena dela in pot okrog šole je nevarna za gibanje.

Osnovna šola Trbovlje

Šolsko leto 2015/16 se bo na OŠ Trbovlje pričelo veliko bolj umirjeno kot pretekli dve šolski leti. (izselitev, ponovna vselitev)
1. septembra 2015 bo na matično šolo vpisanih 420 učencev, na podružnični šoli Alojza Hohkrauta bo 126 učencev in na podružnični šoli Dobovec 12. Skupaj bo na OŠ Trbovlje 558 učencev. Vseh prvošolcev bo 71, od tega 2 na podružnični šoli Dobovec, 20 na podružnični šoli Alojza Hohkrauta in 49 na matični šoli.

Na prvi šolski dan bomo učence 1. razredov ter njihove starše povabili v šolo ob 9. uri. Učence od 2. do 9. razreda bodo pred šolo ob 8.20 sprejeli razredniki. Prvi dve šolski uri se bodo na razrednih urah seznanjali z novostmi v letu 2015/16, nadaljevali bodo s poukom po urniku. Učenci od 2. do 9. razreda bodo s poukom zaključili ob 11.50, učenci od 6. do 9. razreda ob 12.40. S seboj morajo učenci prinesti copate, beležke in pisala. Prehrana (malica, kosilo in popoldanska malica ) bo organizirana glede na prijave, ki so jih starši oddali v mesecu juniju. 1. septembra bo organizirano podaljšano bivanje za učence po dogovoru s starši in razredniki.

Na prvi šolski dan bodo šolski avtobusi zjutraj pripeljali le drugo vožnjo, po koncu pouka bodo izpred šole odpeljali v vse smeri ob 12.50. Od srede 2. septembra veljajo lanski vozni redi.

Srednja tehniška in poklicna šola

Prvi šolski dan: dijaki prvih letnikov pridejo ob 7.30, višji letniki pa drugo šolsko uro, to je ob 7.50. Tehniki pridejo na Šuštarjevo (nova stavba), vsi drugi na Novi dom (stara stavba). S seboj morajo imeti copate ter seveda beležko in pisalo, saj bo uvodnih  informacij veliko, imeli pa bodo tudi že pouk.

V 1. letnik je vpisanih 112 dijakov, od tega 15 avtoserviserjev, 12 inštalaterjev strojnih inštalacij in 8 oblikovalcev kovin – orodjarjev, 7 pomočnikov v tehnoloških procesih, 19 elektrotehnikov, 21 strojnih tehnikov in 30 tehnikov računalništva. V osmih programih je na šoli 317 dijakov (od tega tri dijakinje), to je 10 več, kot lansko leto.

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

Prvi šolski dan se bodo dijaki višjih letnikov zbrali ob 7.40, prvošolci pa ob 8.uri. Razpored učilnic bo objavljen na spletni strani šole in na oglasni deski v šoli. Pouk bo prvi dan potekal po prilagojenem urniku, ki bo objavljen na spletu. Vsi dijaki naj imajo s seboj copate, beležko in pisalo, dijaki višjih letnikov pa tudi potrebščine za predmete na urniku.
Stanje vpisa v prvi letnik je takšno: ekonomski tehnik 14 dijakov, gimnazija – športni oddelek 16 dijakov in splošna gimnazija 41 dijakov. Natančno število dijakov še ni znano, verjetno se bo številka gibala okrog 304. Omeniti pa moramo še maturitetni tečaj, kamor se bodo kandidati šele vpisovali. Prostora je za 36 dijakov, prijave morajo oddati do 4. 9. 2015.

Za vse učence, posebno še za prvošolce je prvi šolski dan velik, pomemben in vesel praznik. Vsem želimo varno pot v šolo in uspešno novo šolsko leto, polno prijetnih trenutkov in veliko uspehov.

Naj bo šolsko leto prijazno, radovedno, delovno, strpno, uspešno in v duhu sodelovanja. Vsem želimo veliko energije, predvsem pozitivne, tako učencem, njihovim staršem kot tudi učiteljem!

Posebej poudarjena bo letos tudi prometna varnost v prvih šolskih dneh. Za varnost v prometu bodo poskrbeli trboveljski policisti, redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje ter člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Trbovlje. Varnost otrok lahko zagotavljamo le s skupnim prizadevanjem staršev, šole in vseh organizacij v družbi, zato vas prosimo za aktivno sodelovanje in skupno delo.

Ob pričetku novega šolskega leta bodo občinski redarji MIR Zasavje izvajali poostren nadzor nad parkiranjem in ustavljanjem vozil v okolici šol in vrtcev oz. na šolskih poteh. Ob tem bodo občinski redarji v času prihoda in odhoda šolarjev v šolo tudi prisotni na prehodih za pešce oziroma drugih, potencialno nevarnih lokacijah, ki so v bližini šol ali na šolskih poteh. Opravili so preglede infrastrukture za varno pot v šolo in tudi odredili odpravo ugotovljenih pomankljivosti (nepreglednost, zaraščenost, prometna signalizacija ipd.). Poostren nadzor bodo občinski redarji izvajali prva dva tedna novega šolskega leta.

Vse lepo vam želi
županja Občine Trbovlje
Jasna Gabrič
s sodelavci

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top