Prva javna razprava o pripravi celostne prometne strategije (CPS)

Podobno kot nekatere druge slovenske občine je Občina Trbovlje pričela s pripravo Celostne prometne strategije (CPS). V četrtek, 16. junija 2016, je potekal zagonski sestanek za pripravo CPS med predstavniki občinske uprave in konzorcija strokovnjakov pod vodstvom podjetja LOCUS d.o.o.

V uvodnem predstavitvenem delu sestanka je proces priprave strategije v imenu županje podprla direktorica občinske uprave Urška Poznič Goršek. V dveh sklopih, ki sta sledila, so potekale delovne razprave o organizaciji priprave CPS ter o obstoječi prometni problematiki v občini. Po sestanku si je delovna skupina ogledala še nekatere točke v mestu, ki so pomembne s stališča prometa in mobilnosti občanov ter obiskovalcev Trbovelj. Vse te aktivnosti so bile namenjene učinkovitemu zagonu procesa in pripravi kakovostne strategije, ki bo naslavljala prave prometne izzive v občini. Poseben poudarek je bil posvečen tudi vključevanju vseh pomembnih deležnikov in javnosti.

Ko bo dokončana, bo Celostna prometna strategija podlaga za dolgoročni proces trajnostnega načrtovanja prometa in za pridobivanje sredstev za izvedbo posameznih ukrepov v praksi. Občina Trbovlje je sredstva za izdelavo strategije pridobila na javnem razpisu za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« Ministrstva za infrastrukturo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Financirata jo Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada. Preko javnega razpisa občine je bil za izdelavo CPS izbran konzorcij izkušenih strokovnjakov pod vodstvom podjetja LOCUS, v katerem sodelujeta še Prometnotehniški inštitut Fakultete za gradbeništvo in geodezijo in CEPP – Center za vodenje participativnih procesov. Namen CPS je uvesti pameten in učinkovit prometni sistem, ki ga bo pripravila strokovna skupina, usklajen pa bo v posvetovanju z javnostjo. Skozi različne ukrepe bodo za vsakdanje aktivnosti spodbujani kolesarjenje, hoja in uporaba javnega potniškega prevoza, za ta namen pa bodo oblikovani mnogi ukrepi, ki bodo trajnostne načine mobilnosti olajšali. Uspešnost ukrepov CPS se bo pokazala v boljši učinkovitosti prometa in mobilnosti ter bolj trajnostnih potovalnih navadah prebivalcev. Pokazali se bodo tudi pozitivni učinki na okolje in zdravje ljudi ter na kakovost bivanja občanov. Ukrepi, ki jih bo določala CPS, bodo imeli nedvomno velik vpliv na življenje, zato je izjemnega pomena, da občanke in občani sodelujete tako pri njenem načrtovanju kot tudi pri kasnejšem izvajanju. Postopek priprave strategije je v ta namen prepleten s številnimi dejavnostmi obveščanja in vključevanja javnosti – vse od prvega pa do zadnjega koraka. Odprte bodo številne možnosti sodelovanja in posvetovanja z deležniki – predstavniki javne uprave, gospodarstva in civilne družbe, vključno z vsemi zainteresiranimi občani.

Prva javna razprava o pripravi CPS bo potekala 5. julija 2016 ob 18. uri v Delavskem domu v Trbovljah.

To bo posvetovalno srečanje pripravljavcev CPS, občinske uprave, ključnih deležnikov ter vseh zainteresiranih občank in občanov. Glavni namen dogodka bo predstavitev ključnih vidikov priprave CPS, v razpravi z udeleženci pa pridobitev mnenj o aktualnih prometnih izzivih ter o predlogih glavnih usmeritev CPS, pa tudi o morebitnih dodatnih predlogih glede vključevanja javnosti.

Zainteresirani boste lahko vsa ažurirana vsebinska gradiva in informacije o poteku priprave CPS ter o možnostih sodelovanja dobili na spletni strani Občine Trbovlje: http://www.trbovlje.si/
Vljudno vabljeni!

 

unnamed

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top