Prosto mesto v PVSP 2014

Regionalni center za razvoj je 12. avgusta 2014 na svoji spletni strani www.rcr-zasavje.si objavil dodatni javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 (PVSP 2014) za zasavsko regijo.

Zaradi odpovedi enega od izbranih kandidatov se je namreč ponudila možnost drugi mladi visoko izobraženi brezposelni osebi iz Zasavja, da se vključi v omenjeni program, s čimer si bo zagotovila zaposlitev za določen čas in si odprla možnost, da v družbi vrstnikov in s pomočjo mentorjev razvije svojo podjetniško idejo.

Poziv je prednostno namenjen brezposelnim, ki imajo šesto ali višjo stopnjo izobrazbe katerekoli smeri, so stari manj kot 35 let in imajo stalno bivališče v občini Hrastnik, Trbovlje ali Zagorje ob Savi. Posebna izbirna komisija lahko omili izobrazbeni in starostni pogoj, ne more pa izbrati kandidata, ki je bil v preteklosti že vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva. Strokovna komisija bo pri izboru upoštevala izpolnjevanje pogojev ter podjetniške lastnosti, znanje in izkušnje kandidatov, poslovno idejo in njeno uresničljivost, karierne cilje in motiviranost kandidatov.
Zadnji rok za oddajo vlog je 18. avgust 2014. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Regionalnega centra za razvoj www.rcr-zasavje.si v rubriki Razpisi, dobiti pa jo je mogoče tudi na sedežu Regionalnega centra za razvoj, kjer kandidati dobijo tudi vse dodatne informacije in pojasnila (Petra Kovač Smrkolj: tel: 03-56-60-504, e-pošta: petra.kovac.smrkolj@rcr-zasavje.si).
Operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 financirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, znotraj nje pa bo letos dobilo priložnost 360 mladih iz vse Slovenije, , ki svojo prihodnost povezujejo z razvojem lastne podjetniške ideje in podjetja.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top