Profesorica ekonomskega tehnika nagrajena za inovativen pristop poučevanja

V četrtek, 18. 6. 2015, je GZS, Območna zbornica Zasavje, podelila priznanja inovatorjem Zasavja za leto 2014/2015. Za uvedbo mednarodnega programa za učenje podjetništva v redni pouk je Zvezdana Lamovšek, profesorica, ki poučuje v programu ekonomski tehnik, prejela bronasto priznanje.

V Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje želimo vzgajati kreativne in podjetne mlade ljudi, zato posebno pozornost namenjamo podjetniškim vsebinam in aktivnim metodam dela. Tako smo v pouk uvedli podjetniški program Junior Achievement, Moje podjetje.

Bistvo programa je, da udeleženci, z lastnim delom, spoznavajo delovanje podjetja in odkrivajo ter razvijajo lastne sposobnosti in veščine. Dijaki s svojim kapitalom ustanovijo in vodijo dijaško podjetje. Delo poteka v skupini, pod vodstvom mentorja, in v sodelovanju s poslovnimi prostovoljci iz okolja ter gospodarstva.

Pomembna novost je, da smo program vključili v teoretični modul Neposredno trženje, kar pomeni, da dijaki teoretične vsebine preizkušajo na praktičnem in realnem primeru iz svojega podjetja. Učenje z delom je zelo velika pridobitev za dijake, ki se pokaže v izboljšanju veščin poslovnega komuniciranja, timskega dela, soočanju z odgovornostjo in v sprejemanju poslovnih odločitev.

Oblikuje pa se tudi nova vloga učitelja, ki več ne deluje le kot posredovalec znanja, temveč spodbuja in usmerja dijake, da sami najdejo pot. Ob tem se tudi učitelj uči in razvija svoje kompetence ter strokovna znanja. Ta metoda vnaša v pouk veliko lastne aktivnosti dijakov, volje, truda in odrekanja, kar pa na koncu, zlasti ob občutku uspeha, močno okrepi njihovo samozavest in jih spodbudi k razmišljanju o lastni podjetniški poti.

Inovativnost torej ni le na papirju, ampak jo učitelji GESŠ Trbovlje tudi živijo. V svoje delo vnašajo inovativne metode, s katerimi željo dijake pripeljati do čim boljših rezultatov. To potrjuje že drugo priznanje za inovacijo na področju pedagoškega dela.

Naši inovatorki iskrene čestitke!

Inovacija, junij 2015, 1 Inovacija, junij 2015

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top