Priprave na gradnjo hidroelektrarn na srednji Savi

Na srednjem delu reke Save, od Ježice do Suhadola in od Zidanega Mosta do Ljubljane, je predvidenih devet oz. deset hidroelektrarn. Kot prva se bo začela graditi HE Suhadol in nato HE Trbovlje. Energetske družbe: Holding slovenske elektrarne, Savske elektrarne in GEN energija so v lanskem letu ustanovile investitorsko družbo Srednjesavske elektrarne d.o.o (SRESA), s sedežem v Trbovljah, ki bo gradila omenjene elektrarne.

Za ustrezno enotno zastopanje lokalnih interesov pri gradnji hidroelektrarn so se organizirale tudi srednjesavske občine: Laško, Hrastnik, Trbovlje, Zagorje in Litija. Župani teh občin so novembra 2011 podpisali Sporazum o sodelovanju pri izgradnji hidroelektrarn. Svet zasavskih občin je imenoval za koordinatorja župana Vilija Trevna in Odbor za razvoj energetike v Zasavju, katerega predsednik je Karel Vukovič. Njuna naloga je, da se pri pripravah in sami gradnji teh elektrarn upoštevajo interesi lokalnih skupnosti. 20. marca 2012 je bila prva skupščina družbe SRESA, kjer so imenovali nadzorni svet. S tem so dani pogoji za pričetek operativnega delovanja te družbe, ki bo kot investitor odgovorno in strokovno vodila vse potrebne investicijske aktivnosti ter usklajevala interese z lokalnimi skupnostmi.

Karel Vukovič

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top