Priložnosti za trboveljske prebivalce

Najbrž ni več Trboveljčana, ki ne bi opazil v zadnjem letu dni, da je svojo zunanjo podobo zamenjalo kar nekaj stanovanjskih zgradb v mestu. Prav v teh mesecih lahko vidite, da se na prenovo zunanjosti pripravlja še kar nekaj objektov. Zagotovo ste se prav tako vprašali, zakaj ravno zdaj in zakaj toliko stavb. Tudi vaša stanovanjska zgradba bi bila lahko med njimi, v kolikor stanovalci soglašate s prenovo.

Strošek energetske obnove stavbe (kar strokovna in pravilna izdelave fasade tudi je) vam v višini polovice (50 %) upravičenih stroškov krije Eko sklad RS v primeru prijave na razpis in ob upoštevanju vseh razpisnih pogojev. Preostalo polovico pokrijejo lastniki stanovanj.

V mesecu februarju je Eko sklad RS objavil razpis za Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. V večini slovenskih krajev bo Eko sklad RS v ta namen povrnil 25 % upravičenih stroškov, v Trbovljah pa zaradi sprejetega odloka o načrtu za kakovost zraka do 50 %. Torej bodo povrnili polovico vseh upravičenih stroškov.

In kaj bo predmet višjih spodbud? To bodo spodbude za naložbe v starejše stanovanjske stavbe, in sicer za:

  • toplotno izolacijo fasade starejše stanovanjske stavbe;
  • celovito obnovo starejše stanovanjske stavbe;
  • vgradnjo energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi;
  • vgradnjo toplotne črpalke, kjer ni predviden drug prednostni način ogrevanja;
  • priključitev na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso;
  • toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanem prostoru v starejši stanovanjski stavbi;
  • vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Naložba pred oddajo vloge ne sme biti izvedena. Vlogo s prilogami je potrebno oddati pred izvedbo del. V nasprotnem primeru vlagatelj ni upravičen do nepovratne finančne spodbude. Na javnem pozivu lahko sodeluje fizična oseba, ki je vlagatelj in lastnik nepremičnine, ožji družinski član ali najemnik s pisnim soglasjem lastnika. Predračun ne sme biti izstavljen za pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika. Naložba mora biti izvedena na stanovanjski stavbi. Naložbe v zidanicah, poslovnih prostorih itn. niso predmet nepovratne finančne spodbude (preverja se v zemljiški knjigi in GURS). Vgradnjo in zagon posameznih naprav in opreme, ki so predmet posamezne naložbe, lahko opravi le za to usposobljen in registriran izvajalec (preverja se pri OZS in AJPES). Podrobne informacije najdete na spletni strani Eko sklada RS, pri svojem upravljalcu zgradbe in na občini.

O energetski prenovi stanovanjskih stavb smo pisali v eni od zadnjih številk našega časopisa. Takrat smo vam konkretno predstavili primer prenove ene od stanovanjskih stavb v Trbovljah. Podali smo vam informacije, koliko to stane, kako so se tega lotili stanovalci izbrane stavbe, kdo je vodil prenovo in podobno. Ker je pod vprašanjem, kdaj bomo v Trbovljah spet deležni (do) polovične vrnitve upravičenih stroškov pri energetski prenovi stavb, je prav, da o tem, v kolikor je stavba stara in ste jo nameravali prenoviti, razmislite danes. Številne stavbe v Trbovljah prihajajo v obdobje, ko beležijo 30 ali več let starosti in bodo (ali pa so že) vsekakor potrebne energetske prenove. Razlika je le v tem, da vas bo to čez nekaj let stalo veliko več, kot vas bo danes (v primeru, da takšne subvencije v prihodnje ne bo več).

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top