Priložnost za zaposlitev

Zaradi upokojitve Občina Trbovlje objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto finančnik VII/2-II, na Oddelku za finance, proračun in gospodarstvo. S kandidatom bo sklenjena pogodba za nedoločen čas. Kandidati morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo (prejšnja) smer ekonomija oz. prvo bolonjsko stopnjo smer ekonomija in tri leta delovnih izkušenj.

Strokovno-tehnično delovno mesto finančnik VII/2-II med drugim zajema tudi sodelovanje pri pripravi proračuna, svetovanje predstojniku pri pripravi predloga proračuna in kasneje pri realizaciji proračuna, izdelovanje likvidnostnih načrtov …

Kandidati morajo prijavi na delovno mesto priložiti Izjavo kandidata, da za namen postopka zaposlitve, dovoljuje Občini Trbovlje pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta iz uradnih evidenc.

Čas za prijavo pa je do 18. oktobra 2020.

Kandidati prijavo oddajo pisno na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, ali pa po elektronski pošti na naslov obcina.trbovlje@trbovlje.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s šestmesečnim poskusnim delom.

Objava in dodatne informacije so na voljo na spletni strani občine Trbovlje, pod kategorijo »za občane« v zavihku »javni razpisi«.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top