Prijava škode na kmetijskih izdelkih zaradi posledic suše v letu 2022

Občina Trbovlje obvešča oškodovance, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2022, da lahko le-to prijavijo na predpisanem obrazcu (Obrazec 2) najkasneje do srede, 21. 9. 2022.

Obrazec 2 je skladno s sklepom MORS, URSZR, št. 844-18/2022-13-DGZR, dostopen na spletnih straneh URSZR, najdete pa ga tudi na spletni strani Občine Trbovlje, skupaj s primerom izpolnjene tabele z oceno škode.

Izpolnjene in podpisane obrazce s strani oškodovanca je potrebno oddati na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, najkasneje do srede, 21. 9. 2022.

Škodo naj prijavljajo le tisti oškodovanci, ki so dejansko utrpeli škodo. Pogoj je tudi, da so oškodovanci vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo številko KMG-MID. Navedene površine in kulture morajo biti skladne s podatki v subvencijski vlogi oz. z zadnjim izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev, če vloga v letošnjem letu ni bila oddana.

Več informacij na POVEZAVI(klik).

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top