Pridelujem lokalno, uživam naravno

Danes 22. maja 2014 smo na Občini Trbovlje pripravili razstavo »Pridelujem lokalno, uživam naravno!«. S svojimi izdelki so sodelovali učenci vseh treh trboveljskih osnovnih šol.

Z natečajem smo želeli učenke in učence spodbuditi k razmišljanju, kaj lahko na tem področju tudi sami storijo. Otroke smo tako povabili, da nam svoja razmišljanja in predloge, na kakšen način spodbuditi pridelavo in uživanje lokalne hrane ter s tem tudi pozitivno vplivati na okolje, prikažejo z risbicami ali drugimi izdelki.

S tovrstno pridelavo hrane ne onesnažujemo okolja saj ne uporabljamo kemikalij, ki se sicer uporabljajo v intenzivnem kmetijstvu kot tudi z vidika krajšega transporta hrane do končnega uporabnika, saj gre za kratke preskrbne verige. Uporaba kemikalij, izsuševanje mokrišč imajo številne negativne vplive, na razvoj in življenje živalskih in rastlinskih vrst v našem okolju. Številne vrste so že iziginile in našega okolja ali pa sodijo v skupino ogroženih vrst, zato je nujno, da spremenimo način življenja in si hrani izdelujemo na trajnosten način ter tako ohranimo okolje za kasnejše generacije. Moramo se zavedati, da je kakovost hrane pomembna za nas in naše zdravje.

Risbice, plakati in panjske končnice bodo v 1. in 2. nadstropju občinske zgradbe razstavljene vse do konca junija.
Prijazno vas vabimo, da si razstavo ogledate.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top