Pričetek obnove kipcev na portalu občinske stavbe v Trbovljah

Danes so se pričela konservatorsko restavratorska dela na dveh kipih rudarjev akademskega kiparja Zdenka Kalina na portalu občinske stavbe v Trbovljah. Za izvedbo del je Občina Trbovlje prejela sofinancerska sredstva z razpisa Ministrstva za kulturo v višini dobrih 7.500 EUR, kar znaša 80 odstotkov skupne vrednosti investicije. Strokovna dela bo izvajala konservatorka restavratorka s potrjenimi referencami s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Jasna Radšel s.p. Z naročilom del želi Občina Trbovlje pristopiti k strokovni obnovi spomenika, ki je del naše skupne kulturne dediščine.
Vse mimoidoče, še zlasti otroke vljudno naprošamo, da se zaradi varnosti ne zadržujejo v neposredni bližini gradbenih odrov. Dela se bodo izvajala predvidoma do konca septembra 2021.

 

 

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top