Prepoved vožnje z motornimi vozili in kolesi v naravnem okolju

Zavod za gozdove Slovenija v zadnjem času opaža množično prisotnost različnih vozil v gozdovih, zato sporoča, da je skladno z veljavnim Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja, na območju Slovenije prepovedano voziti, ustavljati, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni pogon in s kolesi v naravnem okolju. 

Kot je zapisano v uredbi je na gozdnih cestah in na cestah z makadamskim voziščem v gozdnem prostoru ter na cestah v območjih, ki so zavarovana s posebnimi predpisi (naravni in gozdni rezervati, narodni, regijski in krajinski parki, vodni rezervati, varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom)  prepovedano organiziranje voženj z vozili na motorni pogon ali njihova uporaba za testne in kros vožnje, športne, tekmovalne in reklamne vožnje ter njim podobne oblike uporabe.

Ker je v Sloveniji vsem zagotovljen prost dostop v gozd, ne glede na lastništvo gozda občane pozivajo, da te možnosti ne zlorabljajo in se v gozdovih vedejo skladno z veljavnimi predpisi, predvsem pa družbeno primerno in tako ne vznemirjajo lastnikov gozdov ter živali, ki tam živijo.

Vsebina omenjene uredbe je dostopna tukaj (KLIK). 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top