Prenova Opekarne

V lanskem letu smo prenovili 216 metrov lokalne ceste od Kupole do križišča pod športno dvorano Polaj. Predviden rok pričetka nadaljevanja del na Opekarni je bil letošnji mesec junij, a so se postopki zavlekli zaradi pritožbe neizbranega izvajalca.

Občina Trbovlje je prejela sklep državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, s katerim je le-ta odločila, da se zahtevek neizbranega ponudnika za revizijo zavrne kot neutemeljen, prav tako zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov v zvezi z revizijo, kar pomeni, da je Občina Trbovlje ravnala pravilno.

Občina bo nadaljevala s postopkom oddaje naročila, v pripravi je pogodba z izbranim izvajalcem del ter postopek zbiranja ponudb za opravljanje nadzora in koordinacijo del. Pričakuje se, da bo pogodba podpisana najkasneje v prihodnjem tednu, s samim izvajanjem del pa bomo pričeli drugi teden v avgustu, ker ima glavni izvajalec del kolektivni dopust v zadnjem tednu julija in prvem tednu v avgustu.

Predvidena dela prenove so: rekonstrukcija javnih poti z ureditvijo parkirišč, zelenic in ekološkega otoka ter obnova vseh komunalnih vodov. Trenutno na tem območju poteka obnova vročevoda – 5. faza.

Celotna investicija je vredna cca. 372.000 evrov.

72e1799d-7971-4b25-b781-970ec88982e6

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top