Premalo se vozimo z avtobusi! Evropski teden mobilnosti

V Sloveniji ima vsak drugi prebivalec osebni avto oz. vsako gospodinjstvo 1,3 avta. Večino prevoza zato opravimo z osebnimi avtomobili (26 milijard potniških km) in precej manj z avtobusi (3,2 milijarde potniških km) in z vlaki (773 milijona potniških km).

Letošnji evropski teden mobilnosti, ki bo potekal med 16. in 22. septembrom, bo zaznamovan s sloganom “Prava smer je gibanje”.

Sam slogan ne govori o fizičnem premikanju, kakor bi na hitro lahko sklepali, temveč v sebi skriva globlja dejstva, predvsem ta, da želimo živeti v mestih s čistim zrakom, z manj hrupa, kjer je kakovost življenja večja. In to so smeri, v katere se želimo premikati, in na katere letošnji teden mobilnosti opozarja.

Vsako leto v evropskem tednu mobilnosti sodeluje več mest iz najrazličnejših držav Evrope. V preteklem letu je tako sodelovalo kar 2.268 evropskih mest, največ iz Španije (764) in Avstrije (466). Iz Slovenije je bilo vključenih 31 mest, od glavnega mesta pa vse do najmanjših krajev, kot so npr. Vransko, Apače, Gorje in Makole. Tudi v letošnjem letu bo sodelovalo kar nekaj mest iz Slovenije, mestna občina Ljubljana pa bo v sklopu tedna mobilnosti organizirala množični ples na Kongresnem trgu.

 Najcenejši, najhitrejši in najmanj za okolje obremenjujoč prevoz po širših mestnih središčih predstavlja vožnja s kolesom. V letu 2011 je tako v našem glavnem mestu začel delovati samopostrežni sistem izposoje koles, imenovan »bicikelj«, ki ga vedno pogosteje uporabljajo tako domačini kakor tudi turisti. Že drugič zapovrstjo pa v okviru mednarodnega projekta vožnjo s kolesom po Ljubljani s pomočjo GPS napravic in prostovoljcev raziskuje Urbanistični inštitut RS. Več informacij najdete na http://kolo.uirs.si /.

Javni linijski potniški prevoz po cestah in železnicah

Uporaba cestnega javnega linijskega potniškega prevoza (t.j. prevoz, ki ga opravljajo prevozniki s pogodbo o koncesiji in opravljajo javni linijski prevoz na najmanj petih linijah) z leti upada. V letu 2011 je bilo število prepeljanih potnikov že za 44 % nižje kot v letu 2002. Tako je bilo leta 2011 v cestnem javnem linijskem potniškem prevozu prepeljanih le 32,4 milijona potnikov.

Nasprotno pa se je železniški potniški prevoz z leti rahlo povečeval do leta 2010, v letu 2011 pa je nekoliko upadel. V primerjavi z letom 2002 je bil v letu 2010 višji za 11 %, v letu 2011 pa za 8 %. V železniškem potniškem prevozu je bilo tako v letu 2011 prepeljanih 15,7 milijona potnikov, kar pa kljub vsemu predstavlja le slabo polovico potnikov, prepeljanih v cestnem javnem linijskem potniškem prevozu.

Obseg potniškega prevoza merimo tudi s potniškimi kilometri. Potniški kilometer predstavlja prevoz enega potnika na razdalji enega kilometra. Slovenski nacionalni prevozniki so v kopenskem javnem prevozu v letu 2011 opravili skoraj 1,5 milijarde potniških kilometrov:

  • 702 milijona potniških kilometrov v cestnem javnem linijskem prevozu; to je 341 potniških kilometrov na prebivalca; 
  • 773 milijonov potniških kilometrov v železniškem prevozu; to je 376 potniških kilometrov na prebivalca.

Prevoz z osebnimi avtomobili

Sorazmerno z upadanjem cestnega javnega potniškega prevoza se število registriranih osebnih avtomobilov povečuje. Od leta 2002 do leta 2008 je število registriranih osebnih avtomobilov strmo naraščalo (leta 2008 jih je bilo za 17 % več kot leta 2002), po letu 2008 pa se je rast nekoliko umirila (leta 2011 jih je bilo za 2 % več kot leta 2008), kar je najverjetneje posledica gospodarske krize v Sloveniji in po svetu. V letu 2011 je bilo v Sloveniji tako registriranih 1,07 milijona osebnih avtomobilov, kar v povprečju pomeni, da ima vsak drugi prebivalec osebni avtomobil ali da ima vsako gospodinjstvo v povprečju 1,3 avtomobila.

VIR: Surs

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top