Prehrana v enoti Metuljček na Dobovcu bo!

Objavljamo obvestilo ravnateljice vrtca:

Obvestilo o prehrani v enoti Metuljček na Dobovcu

V petek, 22.5.2015 sem starše otrok enote Metuljček obvestila, da s 1.6.2015 ne bomo več vozili kosila na Dobovec. Razlog za dopis je bil v tem, da vozimo prehrano s 15 let starim kombijem, ki pa je dotrajan. Ker je čas vožnje 40 do 45 minut v eno smer, ne moremo uporabiti vozila, ki ga sicer uporabljamo za prevoz hrane med enotami v Trbovljah. V tem primeru bi moralo biti kosilo skuhano prezgodaj in ne bi zadostili zahtevam po HACCP-u.

Občina Trbovlje nam je ponudila svoje vozilo, s katerim bomo premostili logistične ovire, ki so nastale zaradi dotrajanega vozila.

Žal mi je, da se dogodki izkrivljeno komentirajo preko spletnih družabnih omrežij in da se ljudje ne znamo več pogovarjati iz oči v oči. Glede na to, da se name niso obrnili starši iz enote Metuljček, sklepam da so razumno sprejeli moje obvestilo. Oni vedo, da je bil oddelek, glede na število otrok oblikovan kot poldnevni oddelek z zajtrkom. Na njihovo željo in ob razumevanju vodstva Občine Trbovlje smo z oktobrom omogočili tudi kosilo.

Tako kot vedno, smo tudi sedaj skupno z Občino Trbovlje pristopili k reševanju nastale problematike in tako zagotovili otrokom kosilo do konca tega šolskega leta.

V prepričanju, da delamo v dobrobit vseh otrok, vas lepo pozdravljam!

Ravnateljica Vrtca Trbovlje
Gordana Vranešič

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top