Predvidene aktivnosti Gasilske zveze Trbovlje ob mesecu oktobru – mesecu varstva pred požarom

Tematika letošnjega meseca varstva pred požarom je namenjena intervencijskem potem in površinam za gasilce. Geslo letošnjega meseca požarne varnosti je »Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti!«.

Omenjena tematika sovpada s smernicami Slovenskega združenja za požarno varstvo 206 z naslovom površine za gasilce v stavbah, ki je fazi javne obravnave. Nastala je na pobudo gasilskih enot – pri njeni pripravi pa smo sodelovali prostovoljni in poklicni gasilci.
Z namenom informirati in ozaveščati je Gasilska zveza Slovenije skupaj z Upravo RS za zaščito in reševanje natisnila plakate in letake ki jih bodo gasilska društva razdelila po mestu.

Trboveljski prostovoljni in poklicni gasilci pa smo pripravili naslednje aktivnosti :
– Obiskali bomo vrtce in šole ter se z odgovornimi in pooblaščenimi osebami za varstvo pred požarom pogovorili o problematiki požarne varnosti otrok,
– V šolah in vrtcih bomo gasilci opravili preventivne preglede, po možnosti pa se bomo z vodstvi vrtcev in šol dogovorili za izvedbe vaj evakuacij
– Vsa gasilska društva bodo na svoji operativnih območjih organizirala dneve odprtih vrat, opravili preglede hidrantnega omrežja, vsako društvo bo izvedlo operativno pokazno gasilsko vajo,
– Izvedli bomo skupno vajo gasilskega zavoda in članovo podvodne reševalne službe, reševalne postaje Trbovlje na trboveljskem bazenu. Opravil se bo preizkus reševalnega plovila, reševalno zaščitne opreme za reševanje na vodi,
– Sodelovali bomo tako poklicni kot prostovoljni na regijski vaji ki bo letos v Zagorju ob Savi ( vsako leto pripravi regijsko druga zveza ),
– Gasilski zavod bo izvajal preverjanje dostopnosti z avtolestvijo do stolpnic in večjih stanovanjskih objektov v občini Trbovlje ( intervencijske poti,postavitvene in delovne površine za gasilce ),
– Gasilke se bodo udeležile Okrogle mize gasilk Posavja in Zasavja,
– Ogledali si bomo terensko gasilsko vajo »Marof 2017« v Novem Marofu,
– Slovesno bomo obeležili 130. Letnico PGD Trbovlje mesto,
– 22.10. 2107s pričetkom ob 10.15 na naslovu Marija reka 60 bo možen ogled taktične vaje ( požar in delovna nesreča), ki jo organizirata PGD Prebold-Dolenja vas – Meija reka in PGD Trbovlje mesto.

 

Z gasilskimi pozdravi !

 

Poveljnik GZ Trbovlje

Srečko Kerin

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top