Predstavljamo projekt SIMOS3

Individualizacija in personalizacija pouka s pomočjo IKT.

Osnovna šola Tončke Čeč se je prijavila na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport, ki je sofinanciran iz Evropskih socialnih skladov za razvoj in uvajanje novih didaktičnih in organizacijskih pristopov v osnovnem šolstvu za obdobje 2008–2013. Prednostna usmeritev je izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Nosilka projekta je Osnovna šola Brežice. V projekt so vključili učence nižjega izobrazbenega standarda (7., 8. in 9. razreda).
 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top